1
00:00:15,880 --> 00:00:18,920
Toto stvorenie je zázrakom života.

2
00:00:22,120 --> 00:00:24,480
Nenásytný dravec.

3
00:00:24,480 --> 00:00:27,640
Tento samček žil vo vode
takmer päť mesiacov.

4
00:00:27,640 --> 00:00:32,560
Kŕmil sa, rástol, pripravoval sa
na tento okamih.

5
00:00:37,360 --> 00:00:41,520
Je na ňom, aby vykonal jednu
z najpozoruhodnejších premien

6
00:00:41,560 --> 00:00:43,240
vo svete prírody.

7
00:00:45,160 --> 00:00:50,700
Z vodného dravca
na vládcu vzduchu.

8
00:01:14,500 --> 00:01:17,080
Kratučký dospelý život vážky,

9
00:01:17,080 --> 00:01:21,620
je jedným z najenergickejších v prírode.

10
00:01:28,000 --> 00:01:32,440
Vážky sú mimoriadne pozoruhodné živočíchy.

11
00:01:32,440 --> 00:01:36,800
Môžete vidieť ich úžasnú
šikovnosť v lietaní,

12
00:01:36,800 --> 00:01:41,040
pri sledovaní toho, ako sa zľahka
dotýkajú hladiny rybníka.

13
00:01:41,040 --> 00:01:43,840
Pri otáčkach môžu dosiahnúť
až dva a pol násobku gravitačného zrýchlenia

14
00:01:43,840 --> 00:01:45,880
a lietať rýchlosťou 25 km/h,

15
00:01:45,880 --> 00:01:48,920
čo je rýchlo na niečo
takejto veľkosti.

16
00:01:51,040 --> 00:01:54,840
Na Zemi boli ešte pred dinosaurami

17
00:01:54,840 --> 00:01:59,200
a počas tejto doby boli zdokonaľované
prirodzeným výberom

18
00:01:59,200 --> 00:02:04,940
k tomu, čo robia najlepšie:
uloviť svoju korisť.

19
00:02:18,560 --> 00:02:23,200
Vážky sú úžasnou
ukážkou konštruktérstva.

20
00:02:23,200 --> 00:02:26,880
Sú to spletité a komplikované stroje.

21
00:02:26,880 --> 00:02:29,440
Ale je to všetko, čím sú?

22
00:02:31,480 --> 00:02:36,720
Pretože jedného dňa, keď zahynú,
ich životná sila zmizne.

........