1
00:01:10,730 --> 00:01:12,100
Promiňte, agente.

2
00:01:12,220 --> 00:01:14,770
Potřebuji mluvit s agentkou
Prentissovou a jejím nadřízeným.

3
00:01:14,840 --> 00:01:16,760
Uh, má poradu.

4
00:01:16,880 --> 00:01:19,470
Ano, no, je to velice důležité.

5
00:01:23,080 --> 00:01:24,620
Matko?

6
00:01:29,020 --> 00:01:31,360
Když jsem v noci vynášela odpadky...

7
00:01:31,480 --> 00:01:32,880
...našla jsem tátovo auto.

8
00:01:33,000 --> 00:01:35,060
Dveře byly dokořán, jeho aktovka na zemi...

9
00:01:35,140 --> 00:01:36,250
...ale on byl pryč.

10
00:01:36,330 --> 00:01:37,200
Pryč?

11
00:01:37,280 --> 00:01:38,060
Byl unesen.

12
00:01:38,150 --> 00:01:38,960
Jste si jistá?

13
00:01:39,070 --> 00:01:39,960
Ano.

14
00:01:40,030 --> 00:01:41,060
Byly jste na policii?

15
00:01:41,140 --> 00:01:42,430
Přišly přímo za mnou.

16
00:01:42,550 --> 00:01:44,670
Asi chápete, agente...

17
00:01:44,750 --> 00:01:46,880
...že úřadům příliš nedůvěřují.

18
00:01:46,990 --> 00:01:49,660
Takové jsou předpisy, velvyslankyně Prentissová, první na řadě je policie.

19
00:01:49,740 --> 00:01:50,970
V Baltimore je i pobočka FBI.

20
00:01:51,080 --> 00:01:53,270
Ano, ale zabýváte se případy únosů, ne?

21
00:01:53,390 --> 00:01:55,420
Váš útvar? Je to ve vaší pravomoci.

22
00:01:55,500 --> 00:01:56,790
Ano, pokud je to nezbytně.

23
00:01:56,870 --> 00:01:59,270
Bratr paní Černusové, strýc Natalie...

24
00:01:59,380 --> 00:02:02,060
...pro mě pracoval na ukrajinské ambasádě.

25
00:02:02,170 --> 00:02:04,970
Může být, ale tyto případy
........