1
00:00:17,969 --> 00:00:20,658
Patří tento nepoužívaný bazén
k jedné z vaší zabavené nemovitosti?

2
00:00:20,778 --> 00:00:24,322
Patří to k jedné nemovitosti,
u které majitel nemohl půjčku splácet.

3
00:00:24,442 --> 00:00:29,149
A proto jsme se rozhodli využít našeho
práva pronajímatele a dům jsme zabavili.

4
00:00:29,269 --> 00:00:31,849
A tento bazén při Graham Court 233...

5
00:00:31,969 --> 00:00:34,969
Mohu vás zde přerušit?
Hodně času by nám ušetřilo ujednání,

6
00:00:35,089 --> 00:00:38,913
že těchto pět bazénů jsou součástí exekutory
zabavených domů banky Atlantic Commerce?

7
00:00:39,033 --> 00:00:42,229
Dobře. Pokud s tím budete souhlasit,
tak nám to ušetří čas.

8
00:00:42,349 --> 00:00:44,254
Hned se vrátím.

9
00:00:44,887 --> 00:00:47,937
- Jsi v pořádku, Kaley?
- Jo. Díky, pane Gardnere.

10
00:00:48,442 --> 00:00:51,643
- Jak to jde?
- Jako krev z nosu. Co je to?

11
00:00:51,763 --> 00:00:56,057
- Oznámení k mediaci.
- Pro? - Nás oba. Středa.

12
00:00:56,517 --> 00:00:57,267
Proč?

13
00:00:57,771 --> 00:00:58,671
Bankrot.

14
00:00:59,652 --> 00:01:02,939
- Máme ještě pět týdnů. - Já vím.
- Do února potřebujeme 60 milionů.

15
00:01:02,941 --> 00:01:06,159
A jeden z našich věřitelů chce
znát informace o našem pokroku i tak.

16
00:01:06,279 --> 00:01:07,679
- Který?
- Nevím.

17
00:01:11,951 --> 00:01:15,354
Zeptej se Clarka. Jestli jsme byli
na kobereček pozváni my, tak on taky.

18
00:01:15,474 --> 00:01:19,589
Nebylo by špatné přijít
s 15 miliony od Atlantic Commerce.

19
00:01:19,709 --> 00:01:21,309
Snížili jsme to na 13.

20
00:01:21,626 --> 00:01:24,575
Bylo by fajn udržet tu dohodu nad 10.

21
00:01:25,136 --> 00:01:26,278
Dělám, co můžu.

22
00:01:26,398 --> 00:01:29,276
........