1
00:01:02,987 --> 00:01:06,775
Podle otcovy vůle jsem ho
měl pohřbít v Robin Hillu,

2
00:01:06,947 --> 00:01:09,666
místo v rodinné hrobce v Highgate,

3
00:01:09,827 --> 00:01:14,901
a toto rozhodnutí znamenalo konečnou
roztržku mezi ním a zbytkem rodiny.

4
00:01:15,067 --> 00:01:20,061
Celé své jmění, kromě toho co
odkázal June a Irene, odkázal mně

5
00:01:20,227 --> 00:01:22,218
včetně domu.

6
00:01:22,387 --> 00:01:26,539
Ironií osudu jsem se stal
vlastníkem.

7
00:01:26,707 --> 00:01:29,062
Jak by se tomu chudák
Bosinney zasmál.

8
00:01:34,227 --> 00:01:36,218
No, má lásko, já jedu.

9
00:01:36,387 --> 00:01:38,378
Mimochodem, kde je Holly?

10
00:01:38,547 --> 00:01:43,575
Řekla jsem jí, že by mohla jet na piknik
k Bolsterům, a zůstat s nimi dnes večer.

11
00:01:43,747 --> 00:01:46,659
- Byla jsem jista, že ti to nebude vadit.
- Proč by mělo?

12
00:01:46,827 --> 00:01:51,059
Otec se domníval, že mladí
lidé by měli být šťastní.

13
00:01:51,227 --> 00:01:52,626
Viděla jsi June?

14
00:01:53,627 --> 00:01:55,345
Je nahoře, myslím.

15
00:01:55,507 --> 00:01:58,817
- Nevíš, jak se rozhodla?
- To nevím.

16
00:01:58,987 --> 00:02:02,138
- Pokud se rozhodne odejít, Jo ...
- Možná, že ne.

17
00:02:02,307 --> 00:02:04,377
- Tak to bude ... kvůli mně.
- Ne.

18
00:02:04,547 --> 00:02:06,538
Je zbytečné říkat ne.

19
00:02:07,547 --> 00:02:09,856
Odejde, protože mě nenávidí.

20
00:02:10,027 --> 00:02:12,587
Nesnáší mě. A vždycky bude.

21
00:02:12,747 --> 00:02:16,786
Miláčku, to prostě není pravda.
Je to klam.

22
00:02:16,947 --> 00:02:18,938
Myslíš si, že mám vidiny?

........