1
00:00:00,000 --> 00:00:03,560
Derek - S01E04
Preložil kyller z anglických titulkov
http://fantazia-ako-droga.blogspot.com/

2
00:00:03,560 --> 00:00:04,200
Mám skvelý nápad, že?

3
00:00:04,200 --> 00:00:05,240
Áno, máš.

4
00:00:05,240 --> 00:00:09,080
Predáme autogramy
a získame peniaze pre domov.

5
00:00:13,200 --> 00:00:15,880
Ja tomu nechápem.
Na čo zbierať autogramy?

6
00:00:15,880 --> 00:00:17,480
Ale oni si to užívajú.

7
00:00:17,480 --> 00:00:21,560
A keď z toho môže vzísť niečo dobré,
tak prečo nie?

8
00:00:23,160 --> 00:00:24,920
Andrew Lloyd Webber.

9
00:00:26,600 --> 00:00:31,560
Sme z domova dôchodcov Broad Hill
a chceli by sme predať...

10
00:00:31,560 --> 00:00:33,400
Sme zberatelia autogramov.

11
00:00:33,400 --> 00:00:34,400
Chcete predať svoje autogramy?

12
00:00:34,400 --> 00:00:36,120
Áno.

13
00:00:36,120 --> 00:00:38,720
Potrebujem peniaze pre starých ľudí.

14
00:00:38,720 --> 00:00:39,720
Teraz sa drž, kamoš.

15
00:00:41,000 --> 00:00:44,640
Dobre, ukážte mi, čo máte.

16
00:00:44,640 --> 00:00:46,840
Zabudol som, kto je toto.

17
00:00:46,840 --> 00:00:49,000
Musíš vedieť, kto to je.
To je pointa.

18
00:00:49,000 --> 00:00:50,280
Kerry Katona!

19
00:00:50,280 --> 00:00:53,560
Čo je tá žltá vec?

20
00:00:53,560 --> 00:00:54,640
To je mrkva.

21
00:00:54,640 --> 00:00:55,760
Prišlo jej zle.

22
00:00:55,760 --> 00:00:57,400
To celú vec znehodnocuje.

23
00:00:57,400 --> 00:00:58,840
Je to menej cenné so zvratkami?

24
........