1
00:00:00,828 --> 00:00:02,636
Takže Patrick, tvrdíš,
že si bol neposlušné dieťa?

2
00:00:02,704 --> 00:00:05,176
Nie, myslím, že
skôr cynické dieťa.

3
00:00:05,244 --> 00:00:07,187
Moje prvé slovo bolo,

4
00:00:07,254 --> 00:00:09,259
"Skutočne?"

5
00:00:09,327 --> 00:00:11,494
Čo do pekla
znamená cynický?

6
00:00:11,562 --> 00:00:14,094
Skutočne?

7
00:00:14,162 --> 00:00:17,538
Vypršal čas, vidíme
sa budúci týždeň.

8
00:00:19,894 --> 00:00:21,695
Lacey, môžeš sa tu
zdržať nachvíľku?

9
00:00:21,763 --> 00:00:24,364
- Čo sa deje?
- Pozri, myslím, že obaja vieme,

10
00:00:24,432 --> 00:00:26,298
že niečo medzi
nami dvoma je

11
00:00:26,366 --> 00:00:27,867
a musíme sa o tom
porozprávať.

12
00:00:27,935 --> 00:00:29,369
Oh môj bože.

13
00:00:29,437 --> 00:00:31,404
Vlastne, je to správne?

14
00:00:31,472 --> 00:00:35,204
Je to nesprávne, ale nič
s tým nemôžem spraviť.

15
00:00:35,272 --> 00:00:38,172
- Chcem ťa.
- Okej.

16
00:00:52,083 --> 00:00:54,784
- Si tak úžasná.
- Viem, jasné?

17
00:00:58,556 --> 00:01:01,190
Čo do pekla? Charlie?

18
00:01:01,257 --> 00:01:03,191
Okej, stačilo.

19
00:01:03,259 --> 00:01:06,058
Žiadne nepitie pred spaním.

20
00:01:08,153 --> 00:01:11,493
preklad: ivca993, www.angermanagement.sk
<i><b><u><font color="#96f171">Sync & corrections by No1
www.addic7ed.Com</font></u></b></i>

21
00:01:14,231 --> 00:01:16,097
Idem.

22
00:01:21,303 --> 00:01:23,938
- Ahoj.
........