1
00:00:11,128 --> 00:00:15,128
XIII S02E09 - PONG

2
00:00:27,129 --> 00:00:29,145
Otevřete to! Rychle!

3
00:00:31,359 --> 00:00:35,583
Viktor? Viktor Gong?

4
00:00:36,452 --> 00:00:38,548
Podívejte se tam.

5
00:01:38,543 --> 00:01:42,767
Co to má znamenat?
-Jdeme zkontrolovat naši investici.

6
00:02:29,768 --> 00:02:31,768
Co to má být?

7
00:02:32,996 --> 00:02:37,028
Můžu dostat trochu vody?

8
00:02:44,029 --> 00:02:48,029
Řekl jsem,
můžu dostat trochu vody?

9
00:03:19,705 --> 00:03:21,553
Přineste mu něco na pití!

10
00:03:36,961 --> 00:03:39,969
-Ještě.
-Oni moc nerozumí.

11
00:03:40,442 --> 00:03:44,114
Ano, jsme zde trochu dříve. Bude to
chvíli trvat, než si zvykneš.

12
00:03:45,770 --> 00:03:48,146
Víš vůbec, kdo jsem?

13
00:03:54,026 --> 00:03:56,122
Víš, kdo jsem?

14
00:03:57,338 --> 00:03:59,522
-Jaký je to symbol?
-Nebe.

15
00:04:01,010 --> 00:04:04,298
Ředitel společnosti Xu, Pong.

16
00:04:05,762 --> 00:04:10,258
-Pong. Xu.
-Správně Viktore.

17
00:04:11,282 --> 00:04:13,378
Ještě pití!

18
00:04:21,555 --> 00:04:24,867
Našel jsi Teslův dopis?

19
00:04:27,051 --> 00:04:31,827
-Ne, nenašel. -Říkal jsi,
že je v bezpečí než jsi odjel.

20
00:04:32,019 --> 00:04:37,155
-Měli jsme dohodu.
-Vypadáto, že jste přišli zkrátka.

21
00:04:37,323 --> 00:04:40,275
-Dejte mi ho.
-Dopisy, to je to, co je důležité.

22
00:04:40,443 --> 00:04:43,011
Pokud budu muset, půjdu s tím,
až ke generálnímu tajemníkovi.

23
00:04:43,203 --> 00:04:48,531
........