1
00:00:00,709 --> 00:00:01,960
DŘÍVE

2
00:00:01,960 --> 00:00:03,753
Přišel jsem na to,
jak zavřít Brány Pekla.

3
00:00:03,753 --> 00:00:06,881
Bůh, v podstatě,
vytvořil sérii zkoušek.

4
00:00:06,881 --> 00:00:09,426
Když splníte všechny tři,
můžete zabouchnout Brány.

5
00:00:09,426 --> 00:00:11,761
- Potřebuješ zálohu.
- Ne, potřebuji, abys byl bezpečí.

6
00:00:11,761 --> 00:00:13,972
Oba víme, jak to skončí,
jeden z nás zemře.

7
00:00:13,972 --> 00:00:15,223
Já vykonám ty zkoušky.

8
00:00:15,223 --> 00:00:17,100
Udělám je sám,
konec diskuze.

9
00:00:24,941 --> 00:00:26,317
To kouzlo pro tebe nebude fungovat, Deane.

10
00:00:26,317 --> 00:00:27,569
Nesplnil jsem zkoušku, Same.

11
00:00:27,569 --> 00:00:29,529
Ale já ano.
A udělám i zbytek.

12
00:00:29,529 --> 00:00:30,530
Same...

13
00:00:33,199 --> 00:00:34,951
Jsem v pohodě.

14
00:00:34,951 --> 00:00:36,745
Zvládnu to.

15
00:00:36,745 --> 00:00:38,371
NYNÍ

16
00:01:17,368 --> 00:01:20,205
Bože.

17
00:01:26,252 --> 00:01:28,171
Ale, ne.

18
00:02:12,465 --> 00:02:15,176
Sakra.

19
00:02:32,151 --> 00:02:34,821
Dispečinku, tady 7M4, slyšíte mě?

20
00:02:34,821 --> 00:02:36,614
Poslouchám, 7M4.

21
00:02:36,614 --> 00:02:37,991
Mám tu srážku a ujetí na 89.

22
00:02:37,991 --> 00:02:39,492
Je mrtvý.

23
00:02:39,492 --> 00:02:41,244
Jaký je stav těla?

24
........