1
00:00:00,343 --> 00:00:04,250
Som vo Victoria Secrets, pozerám sa
na fotky modeliek a pomyslím si:

2
00:00:04,376 --> 00:00:05,996
"Čo sú tam všetky tučné?"

3
00:00:06,618 --> 00:00:09,635
Takže som sa rozhodla,
že budem modelka spodnej bielizne.

4
00:00:09,702 --> 00:00:11,903
Takže sa chceš stať
modelkou spodnej bielizne

5
00:00:11,971 --> 00:00:13,572
pretože chceš ukázať, že
si chudšia ako tie ženy?

6
00:00:13,640 --> 00:00:16,541
Nie. To by som vyznela
závistlivo a plytko.

7
00:00:16,609 --> 00:00:18,870
Chcem to vrátiť mojej matke.

8
00:00:18,938 --> 00:00:21,957
Sú aj iné spôsoby, ako
sa vysporiadať s matkou.

9
00:00:22,025 --> 00:00:23,453
Napríklad,
moja bývalá manželka

10
00:00:23,521 --> 00:00:25,888
sa vydala za muža,
ktorého jej matka neznášala.

11
00:00:25,955 --> 00:00:29,553
Mimochodom, rozhodla som sa
odfotiť a založiť portfólio.

12
00:00:29,621 --> 00:00:31,853
Ja mám už stovky
tvojich fotiek.

13
00:00:31,921 --> 00:00:33,953
To je milé, Nolan,
ale asi nemôže použiť

14
00:00:34,021 --> 00:00:37,152
rozmazané fotky
odfotené cez kríky.

15
00:00:37,220 --> 00:00:39,655
Vlastne, fotografovanie sa
stalo mojim koníčkom.

16
00:00:39,723 --> 00:00:41,725
Tu, pozri.

17
00:00:41,793 --> 00:00:45,128
Stiahol som si zopár
fotiek do mobilu.

18
00:00:45,196 --> 00:00:48,099
Rozmazaná cez kríky,
rozmazaná cez kríky,

19
00:00:48,167 --> 00:00:50,036
rozmazaná cez kríky

20
00:00:50,104 --> 00:00:52,473
a Francúzko.

21
00:00:52,541 --> 00:00:54,943
Páni.
Táto je skutočne skvelá.

........