1
00:00:06,606 --> 00:00:14,274
TOEI COMPANY LTD

2
00:00:15,782 --> 00:00:22,789
V roce 1637 vydal tokugawský šógunát nařízení,

3
00:00:22,799 --> 00:00:29,796
aby výrazně omezil nástup křesťanství.

4
00:00:29,806 --> 00:00:35,803
V provinciích Kjúšu,
Šimabaře a Amakuse,

5
00:00:35,813 --> 00:00:41,777
bylo křesťanství silně zastoupeno,
zvláště mezi rolníky.

6
00:00:41,777 --> 00:00:47,783
Tito křesťané byli vystavení značnému příkoří

7
00:00:47,783 --> 00:00:51,716
pod nátlakem vládnoucích úředníků.

8
00:01:07,250 --> 00:01:10,269
Jozaemone Narudži, zvedni hlavu!

9
00:01:16,276 --> 00:01:18,267
Máš tak pozoruhodnou tvář.

10
00:01:19,115 --> 00:01:22,603
Dokážu pochopit,
proč tě místní rolníci následují.

11
00:01:24,167 --> 00:01:29,516
Jozo, zdá se, že jsi sehnal
jen 30 sudů rýže na pozemkovou daň.

12
00:01:30,423 --> 00:01:33,396
Bohužel, jak jsem již zmínil,

13
00:01:33,456 --> 00:01:35,703
byla velmi slabá úroda.

14
00:01:35,743 --> 00:01:37,758
Nemůžeme dát více rýže.

15
00:01:37,888 --> 00:01:40,533
Mně je jedno, jaká byla úroda.

16
00:01:40,533 --> 00:01:42,501
Kde je tvůj poplatek?

17
00:01:42,769 --> 00:01:49,825
Už tři měsíce nejedla naše rodina
ani jedno pořádné jídlo.

18
00:01:50,023 --> 00:01:52,738
Kde je tvůj poplatek?

19
00:01:54,724 --> 00:01:56,564
Nemíníš platit daň?

20
00:01:58,952 --> 00:02:00,078
Přesně tak!

21
00:02:00,253 --> 00:02:02,551
Jak si dovoluješ urážet pána Tanaku!

22
00:02:02,702 --> 00:02:04,785
To nemáš úctu k chloubě samurajů?!

23
00:02:06,459 --> 00:02:07,926
Počkejte!

24
00:02:09,829 --> 00:02:11,194
Ty jsi jeho snacha?
........