1
00:00:04,281 --> 00:00:07,803
- <i>Dawson, stopy po vpichu.
- V minulých dílech Chicago Fire...</i>

2
00:00:07,923 --> 00:00:10,745
<i>V posledních týdnech jsme zaznamenali
prudký vzrůst smrtelných předávkování.</i>

3
00:00:10,865 --> 00:00:14,465
<i>Ke každému předávkování
teď přistupujeme jako k možné vraždě.</i>

4
00:00:15,552 --> 00:00:18,900
<i>Clarice Carthageová a Leslie Shayová?</i>
<i>- Ano. - Byly jste předvolány k soudu.</i>

5
00:00:19,020 --> 00:00:21,422
<i>- Co je to?
- Žádost o výhradní péči.</i>

6
00:00:21,542 --> 00:00:25,027
<i>- Vy dva se znáte?
- Byl jsem zasnouben s Ericovou sestrou.</i>

7
00:00:25,147 --> 00:00:27,371
<i>Volané číslo neexistuje.</i>

8
00:00:27,491 --> 00:00:29,730
<i>Zbabělec jsi byl předtím
a jsi jím i teď.</i>

9
00:00:29,850 --> 00:00:32,566
<i>Proč neodejdeš dřív,
než se zhorší ještě víc?</i>

10
00:00:32,686 --> 00:00:35,869
<i>V tomto domě musíte být
každý den od 9 od rána do 9 do večera.</i>

11
00:00:35,989 --> 00:00:38,639
<i>Nebudete se stýkat
s žádnými známými zločinci.</i>

12
00:00:38,759 --> 00:00:41,058
<i>- Kam jdeš?
- Do mé večerky budu zpátky.</i>

13
00:00:41,178 --> 00:00:45,228
<i>- Neměj starosti. - Já je mám, mami.
- Nejdu prodávat crack!</i>

14
00:00:45,348 --> 00:00:47,874
- <i>Takhle jsem tě nikdy neviděla.
- Je tu nová banda z New Yorku.</i>

15
00:00:47,994 --> 00:00:52,645
<i>Holky těch, kteří neplatí, dostávají
špatnou dávku. Po těchto lidech jdu.</i>

16
00:00:55,068 --> 00:00:57,715
<i>Antonio!
Pomozte někdo!</i>

17
00:01:04,094 --> 00:01:06,294
Snaž se nehýbat.
Budeš v pořádku.

18
00:01:06,414 --> 00:01:07,714
Budeš v pořádku.

19
00:01:13,711 --> 00:01:15,884
Hej! Hej! Zastavte!

20
00:01:17,840 --> 00:01:19,336
Zastavte!

21
00:01:23,853 --> 00:01:27,322
Střelen do břicha a levé strany hrudníku.
Vyšla pod paží, zachytila axilární tepnu.
........