1
00:00:01,833 --> 00:00:03,017
<i>K zemi!</i>

2
00:00:03,617 --> 00:00:05,556
<i>V minulých dílech Chicago Fire...</i>

3
00:00:05,676 --> 00:00:08,059
<i>O Dardena jsme přišli všichni
a to se nezmění.</i>

4
00:00:08,179 --> 00:00:11,229
<i>14 let na této stanici
a všechno se vejde do krabice.</i>

5
00:00:11,349 --> 00:00:14,219
<i>Andy miloval být hasičem.
Snili jsme o tom už od dětství.</i>

6
00:00:14,339 --> 00:00:16,237
<i>Nesnil jsi o tom spíš jen ty?</i>

7
00:00:16,357 --> 00:00:21,592
<i>Peter dostal nápad dostát památky
svého otce. Takový život pro něj nechci.</i>

8
00:00:21,712 --> 00:00:24,441
<i>Stephanides o sejfu nic neříkal.</i>

9
00:00:24,561 --> 00:00:27,445
<i>Ten bar jsme nekoupili s nadějí,
že tu najdeme zakopaný poklad.</i>

10
00:00:27,565 --> 00:00:29,165
<i>Jo, ten sejf otevřeme.</i>

11
00:00:32,894 --> 00:00:36,254
<i>- Nikdy jsme ho neměli otevírat.
- Vím, že jsem nebyl zrovna táta roku,</i>

12
00:00:36,374 --> 00:00:40,969
<i>a že mi nepřísluší ti radit,
ale záchrannou jednotku nic nenahradí.</i>

13
00:00:41,652 --> 00:00:43,535
<i>Pletu se tobě a Caseymu do cesty?</i>

14
00:00:43,655 --> 00:00:46,321
<i>Vídám se jen s tebou.
Chci se vídat jen s tebou.</i>

15
00:00:46,441 --> 00:00:49,782
<i>Daniel nám navrhl střídavou péči,
když se s malým přestěhuju do New Yorku.</i>

16
00:00:49,902 --> 00:00:52,702
<i>- Prostě se mu postav.
- Pojedu do New Yorku.</i>

17
00:01:02,882 --> 00:01:04,983
- Vzbudila jsem tě?
- Jo.

18
00:01:05,532 --> 00:01:08,927
Promiň, jen jsem to
tady chtěla uklidit.

19
00:01:09,047 --> 00:01:12,847
Podívej, můj táta tu bude jen pár dní.
Koberec ho zajímat nebude.

20
00:01:12,967 --> 00:01:14,433
To už tenhle týden?

21
00:01:16,105 --> 00:01:20,041
Ty pytle. Všude,
kam se podívám, vidím Clarice,

22
00:01:20,741 --> 00:01:23,800
........