1
00:00:03,484 --> 00:00:07,007
- <i>Dawson, stopy po vpichu.
- V minulých dílech Chicago Fire...</i>

2
00:00:07,127 --> 00:00:09,949
<i>V posledních týdnech jsme zaznamenali
prudký vzrůst smrtelných předávkování.</i>

3
00:00:10,069 --> 00:00:13,669
<i>Ke každému předávkování
teď přistupujeme jako k možné vraždě.</i>

4
00:00:14,756 --> 00:00:18,104
<i>Clarice Carthageová a Leslie Shayová?</i>
<i>- Ano. - Byly jste předvolány k soudu.</i>

5
00:00:18,224 --> 00:00:20,626
<i>- Co je to?
- Žádost o výhradní péči.</i>

6
00:00:20,746 --> 00:00:24,231
<i>- Vy dva se znáte?
- Byl jsem zasnouben s Ericovou sestrou.</i>

7
00:00:24,351 --> 00:00:26,575
<i>Volané číslo neexistuje.</i>

8
00:00:26,695 --> 00:00:28,934
<i>Zbabělec jsi byl předtím
a jsi jím i teď.</i>

9
00:00:29,054 --> 00:00:31,770
<i>Proč neodejdeš dřív,
než se zhorší ještě víc?</i>

10
00:00:31,890 --> 00:00:35,073
<i>V tomto domě musíte být
každý den od 9 od rána do 9 do večera.</i>

11
00:00:35,193 --> 00:00:37,843
<i>Nebudete se stýkat
s žádnými známými zločinci.</i>

12
00:00:37,963 --> 00:00:40,262
<i>- Kam jdeš?
- Do mé večerky budu zpátky.</i>

13
00:00:40,382 --> 00:00:44,432
<i>- Neměj starosti. - Já je mám, mami.
- Nejdu prodávat crack!</i>

14
00:00:44,552 --> 00:00:47,078
- <i>Takhle jsem tě nikdy neviděla.
- Je tu nová banda z New Yorku.</i>

15
00:00:47,198 --> 00:00:51,849
<i>Holky těch, kteří neplatí, dostávají
špatnou dávku. Po těchto lidech jdu.</i>

16
00:00:54,272 --> 00:00:56,919
<i>Antonio!
Pomozte někdo!</i>

17
00:01:03,298 --> 00:01:05,498
Snaž se nehýbat.
Budeš v pořádku.

18
00:01:05,618 --> 00:01:06,918
Budeš v pořádku.

19
00:01:12,915 --> 00:01:15,088
Hej! Hej! Zastavte!

20
00:01:17,044 --> 00:01:18,540
Zastavte!

21
00:01:23,057 --> 00:01:26,526
Střelen do břicha a levé strany hrudníku.
Vyšla pod paží, zachytila axilární tepnu.
........