1
00:00:01,090 --> 00:00:02,274
<i>K zemi!</i>

2
00:00:02,874 --> 00:00:04,813
<i>V minulých dílech Chicago Fire...</i>

3
00:00:04,933 --> 00:00:07,316
<i>O Dardena jsme přišli všichni
a to se nezmění.</i>

4
00:00:07,436 --> 00:00:10,486
<i>14 let na této stanici
a všechno se vejde do krabice.</i>

5
00:00:10,606 --> 00:00:13,476
<i>Andy miloval být hasičem.
Snili jsme o tom už od dětství.</i>

6
00:00:13,596 --> 00:00:15,494
<i>Nesnil jsi o tom spíš jen ty?</i>

7
00:00:15,614 --> 00:00:20,849
<i>Peter dostal nápad dostát památky
svého otce. Takový život pro něj nechci.</i>

8
00:00:20,969 --> 00:00:23,698
<i>Stephanides o sejfu nic neříkal.</i>

9
00:00:23,818 --> 00:00:26,702
<i>Ten bar jsme nekoupili s nadějí,
že tu najdeme zakopaný poklad.</i>

10
00:00:26,822 --> 00:00:28,422
<i>Jo, ten sejf otevřeme.</i>

11
00:00:32,151 --> 00:00:35,511
<i>- Nikdy jsme ho neměli otevírat.
- Vím, že jsem nebyl zrovna táta roku,</i>

12
00:00:35,631 --> 00:00:40,226
<i>a že mi nepřísluší ti radit,
ale záchrannou jednotku nic nenahradí.</i>

13
00:00:40,909 --> 00:00:42,792
<i>Pletu se tobě a Caseymu do cesty?</i>

14
00:00:42,912 --> 00:00:45,578
<i>Vídám se jen s tebou.
Chci se vídat jen s tebou.</i>

15
00:00:45,698 --> 00:00:49,039
<i>Daniel nám navrhl střídavou péči,
když se s malým přestěhuju do New Yorku.</i>

16
00:00:49,159 --> 00:00:51,959
<i>- Prostě se mu postav.
- Pojedu do New Yorku.</i>

17
00:01:02,139 --> 00:01:04,240
- Vzbudila jsem tě?
- Jo.

18
00:01:04,789 --> 00:01:08,184
Promiň, jen jsem to
tady chtěla uklidit.

19
00:01:08,304 --> 00:01:12,104
Podívej, můj táta tu bude jen pár dní.
Koberec ho zajímat nebude.

20
00:01:12,224 --> 00:01:13,690
To už tenhle týden?

21
00:01:15,362 --> 00:01:19,298
Ty pytle. Všude,
kam se podívám, vidím Clarice,

22
00:01:19,998 --> 00:01:23,057
........