1
00:00:17,050 --> 00:00:18,480
Nick a já tenhle měsíc

2
00:00:18,550 --> 00:00:20,510
slavíme 10-leté výročí
bydlení spolu.

3
00:00:20,620 --> 00:00:22,520
Naše cínové výročí.

4
00:00:22,530 --> 00:00:23,770
Deset let? Jste jako

5
00:00:23,840 --> 00:00:25,100
- Bert a Ernie.
- Zabírám si Berta.

6
00:00:25,170 --> 00:00:26,470
- Zabírám si Ernieho.
- Hezky.

7
00:00:26,540 --> 00:00:27,640
- Hustě, chlape.
- Jo.

8
00:00:27,710 --> 00:00:29,310
Takže, očividně,

9
00:00:29,370 --> 00:00:30,210
budeme mít oslavu.

10
00:00:30,280 --> 00:00:31,680
Všichni jste zváni.

11
00:00:31,740 --> 00:00:33,080
Nejsem si jistý, že tam půjdu.

12
00:00:33,150 --> 00:00:34,610
Pamatuješ si dřevěné výročí?

13
00:00:35,750 --> 00:00:36,750
Tys mě seknul!

14
00:00:36,810 --> 00:00:37,910
No, všechno nejlepší!

15
00:00:37,980 --> 00:00:38,940
Jdu si sehnat tlakový obvaz.

16
00:00:38,950 --> 00:00:40,030
Podrž mi to dřevo.

17
00:00:41,080 --> 00:00:42,120
Jo!

18
00:00:42,190 --> 00:00:43,490
No, nebylo to tak špatný,
jako to papírový.

19
00:00:46,220 --> 00:00:48,060
Všechno nejlepší!

20
00:00:48,130 --> 00:00:49,160
Papír!

21
00:00:49,230 --> 00:00:50,730
Zapaříme.

22
00:00:50,790 --> 00:00:52,090
Věděli jste,

23
00:00:52,160 --> 00:00:55,330
že chemická značka pro cín je Sn?

24
00:00:55,400 --> 00:00:57,370
- Schmidt a Nick.
........