1
00:00:01,891 --> 00:00:03,324
<i>Tvůj otec mně řekl, že naše oddělení</i>

2
00:00:03,392 --> 00:00:05,571
<i>je plné špinavých poldů
a oni to na něj narafičili.</i>

3
00:00:05,691 --> 00:00:07,128
<i>A jednou věcí si je jistý.</i>

4
00:00:07,512 --> 00:00:08,838
<i>Jsou tam zkorumpovaní poldové.</i>

5
00:00:08,958 --> 00:00:10,759
Senátor Terrence Pratt.

6
00:00:10,826 --> 00:00:12,360
Říkal jsi, že by ti Pratt mohl ublížit.

7
00:00:12,428 --> 00:00:14,496
Moje brzdy ...
Nebrzdí to.

8
00:00:17,050 --> 00:00:18,216
Musíš opustit New York.

9
00:00:18,284 --> 00:00:20,052
Mozzie má bezpečný dům
za městem.

10
00:00:20,119 --> 00:00:22,754
Vypadá to, že
to zaměstnanecké číslo

11
00:00:22,822 --> 00:00:25,891
se týká bezpečnostní
agentury Griffin-Moore,

12
00:00:25,958 --> 00:00:28,460
která je spojená s 50. patrem

13
00:00:28,528 --> 00:00:30,529
Empire State Building.

14
00:00:30,596 --> 00:00:33,865
Musíme tu krabici najít
a přivedeme otce domů.

15
00:00:41,605 --> 00:00:43,842
13 babek za zmrzlinu?

16
00:00:43,910 --> 00:00:46,111
S lepkem a bez mléka --
to v Kansasu nedostaneš.

17
00:00:46,179 --> 00:00:47,779
Ale jo.

18
00:00:47,847 --> 00:00:49,381
Na to zapomeň.

19
00:00:49,449 --> 00:00:50,816
Není nad spokojeného zákazníka.

20
00:00:50,883 --> 00:00:52,898
Musím změnit ceny.

21
00:00:53,018 --> 00:00:54,553
Ty turisti mě už nudí.

22
00:00:54,620 --> 00:00:56,188
Je těžké udělat
si průzkum.

23
00:00:56,255 --> 00:00:57,680
Takže, kde vlastně jsme?

........