1
00:00:28,820 --> 00:00:32,115
<font color="#00FF00"> The Simpsons 24x13 </font>
<font color="#00FFFF">Hardly Kirk-ing</font>
Original Air Date on February 17, 2013

2
00:00:32,115 --> 00:00:35,452
preklad: ivca993
== sync, corrected by <font color="#00ff00">elderman</font> ==

3
00:00:44,211 --> 00:00:45,963
Oci, čo to pozeráš?

4
00:00:46,004 --> 00:00:47,965
Myslím, že je to
film Terrenca Malicka.

5
00:00:48,006 --> 00:00:50,050
Nie, pozeráš
<i>Baby Poindexter,</i>

6
00:00:50,092 --> 00:00:52,219
najvzdelávanejšie
dostupné DVD

7
00:00:52,261 --> 00:00:54,221
na výpredaji v obchode.

8
00:00:54,263 --> 00:00:56,765
Konečne, relácia pre deti,
ktorá sa ti nesnaží niečo predať.

9
00:00:56,807 --> 00:00:58,058
Čo mi pripomenulo,

10
00:00:58,100 --> 00:00:59,977
že potrebujeme objednať
viac obdĺžnikov.

11
00:01:03,939 --> 00:01:06,066
Kamaráti.

12
00:01:07,776 --> 00:01:09,319
Kamaráti.

13
00:01:10,571 --> 00:01:13,073
Kolegovia.

14
00:01:14,116 --> 00:01:16,577
Nepozerajte to DVD.

15
00:01:16,618 --> 00:01:18,579
Vyhodila som ho,
pretože štúdie preukázali,

16
00:01:18,620 --> 00:01:20,831
že nerobí dobre.

17
00:01:21,915 --> 00:01:23,250
Pozri sa na mňa.

18
00:01:24,501 --> 00:01:26,336
Možno namiesto pozerania
sa na telku s deťmi

19
00:01:26,378 --> 00:01:27,963
by si ich mohol zobrať von.

20
00:01:28,005 --> 00:01:29,298
Čo to robíš?

21
00:01:31,008 --> 00:01:34,511
Toto takzvané vzdelávacie
DVD može dokonca ohroziť

22
00:01:34,511 --> 00:01:36,555
vývoj detí, ktoré
ho pozerajú.

........