1
00:00:31,861 --> 00:00:34,844
<i>I když nám bylo
jen kolem dvaceti,</i>

2
00:00:34,845 --> 00:00:35,887
<i>jen odrostlejší dívky,</i>

3
00:00:35,888 --> 00:00:39,869
<i>pomáhaly jsme ženám z East Endu
v jejich největší potřebě.</i>

4
00:00:40,869 --> 00:00:42,860
<i>A jako odměnu za naši péči,</i>

5
00:00:42,861 --> 00:00:46,852
<i>nám ony dávaly ten nejcennější dar,
jaký mohly</i>

6
00:00:46,853 --> 00:00:48,860
<i>Svou důvěru.</i>

7
00:00:48,861 --> 00:00:51,800
<i>My díky tomu byly
odvážné a neunavitelné.</i>

8
00:00:51,801 --> 00:00:54,880
<i>A hlavně jsme o sobě
nepochybovaly,</i>

9
00:00:54,881 --> 00:00:56,869
<i>protože nám musely důvěřovat.</i>

10
00:00:58,809 --> 00:01:00,892
<i>Ale nebyly jsme
nepřemožitelné.</i>

11
00:01:00,893 --> 00:01:04,873
<i>Byly časy, kdy jsme musely čelit
vlastním výzvám a volbám.</i>

12
00:01:08,833 --> 00:01:11,864
<i><b>I feel your touch
[Cítím tvůj dotek]</b></i>

13
00:01:11,865 --> 00:01:14,848
<i><b>Your warm embrace
[tvé vřelé obětí]</b></i>

14
00:01:14,849 --> 00:01:21,812
<i><b>And I'm in heaven again
[a jsem znovu v nebi]</b></i>

15
00:01:21,813 --> 00:01:26,884
<i><b>You are my special angel
[ty jsi můj zvláštní anděl]</b></i>

16
00:01:26,885 --> 00:01:32,884
<i><b>Through eternity
[Až do konce věků]</b></i>

17
00:01:32,885 --> 00:01:38,864
<i><b>I have my special angel
[Mám svého zvláštního anděla,]</b></i>

18
00:01:38,865 --> 00:01:46,864
<i><b>Here to watch over me...
[který tu na mne dává pozor...]</b></i>

19
00:01:46,865 --> 00:01:49,824
Páni. Opravdu do toho jdeme?

20
00:01:49,825 --> 00:01:52,803
Tancovat v županech?
Asi ano.

21
00:01:52,804 --> 00:01:53,829
Nedělej si legraci, Petere.

22
........