1
00:00:56,272 --> 00:01:00,231
<i>Slyšela jsem říkat,
že tohle tady...</i>

2
00:01:00,376 --> 00:01:02,105
<i>... tohle tady je mužský svět.</i>

3
00:01:03,580 --> 00:01:06,378
<i>A některé dívky, ty tomu věří.</i>

4
00:01:07,750 --> 00:01:11,208
<i>Krášlení se a nervování se
a vyčkávání,</i>

5
00:01:11,354 --> 00:01:14,187
<i>v naději, že se kluk
podívá jejim směrem.</i>

6
00:01:16,092 --> 00:01:18,993
<i>Ony neví, že mají moc.</i>

7
00:01:26,369 --> 00:01:28,428
<i>Co se mne týče...</i>

8
00:01:29,472 --> 00:01:31,599
<i>... já nejsem ten typ holky.</i>

9
00:01:31,741 --> 00:01:33,766
<i>Já jsem na vrcholu.</i>

10
00:01:33,910 --> 00:01:35,571
<i>Což vnáší otázku...</i>

11
00:01:37,247 --> 00:01:40,739
<i>... když je holka na vrcholu, no...</i>

12
00:01:42,952 --> 00:01:45,386
<i>... kdo je ten utlačovaný?</i>

13
00:01:50,059 --> 00:01:51,686
Hej, počkej!

14
00:01:52,295 --> 00:01:56,061
<i>Tak jestli tohle je mužský svět,
bůh by nestvořil mě.</i>

15
00:01:56,799 --> 00:01:59,165
<i>Nebo toho tlustého ošousta.</i>

16
00:02:11,581 --> 00:02:15,574
Dobře, kdo mi může dát
příklad dobré volby?

17
00:02:16,419 --> 00:02:18,182
- Tonyo?
- Čekání.

18
00:02:18,321 --> 00:02:21,017
Mám na mysli, když tě kluk
opravdu miluje, počká.

19
00:02:21,691 --> 00:02:26,151
A když to nepochopí,
no, víte... tak co?

20
00:02:26,296 --> 00:02:30,733
Znamenitě.
Ale pozor, já vím, jak to je.

21
00:02:30,867 --> 00:02:33,802
Byl jsem také mladý.

22
00:02:33,937 --> 00:02:37,304
- Naše hormony nás přemůžou.
- Hej, pošli to dál.

23
00:02:37,440 --> 00:02:40,534
........