1
00:00:28,143 --> 00:00:30,604
Je čas teroru ...

2
00:00:31,146 --> 00:00:38,195
Věštci předpověděli narození dítěte,
které přinese zkázu mocné královně Bavmordě.

3
00:00:40,155 --> 00:00:48,205
Zavírajíc všechny těhotné ženy v říši,
zlá královna se zapřísáhla zničit toto dítě
hned po narození...

4
00:01:00,767 --> 00:01:03,228
- Je to děvče?
- Ano.

5
00:01:03,311 --> 00:01:05,021
Ukaž mi její ruku.

6
00:01:05,105 --> 00:01:07,983
- Nese to znamení.
- Ne!

7
00:01:10,360 --> 00:01:13,864
Proroctví je pravdivé.
Musím to říct mé matce.

8
00:01:16,283 --> 00:01:18,410
- Prosím, pomozte mi!
- Nemohu.

9
00:01:18,493 --> 00:01:21,288
Oni ji zabijí.

10
00:01:29,171 --> 00:01:33,717
- Oh, děkuji ti, Ethno. Děkuji ti.

11
00:01:42,225 --> 00:01:44,811
Ustupte královně Bavmordě!

12
00:02:09,169 --> 00:02:11,671
Nemůžeš zastavit,
co bylo předpovězeno!

13
00:02:11,755 --> 00:02:14,674
Toto dítě nebude mít nade mnou
žádnou moc. Začněte s rituálem.

14
00:02:14,758 --> 00:02:19,596
- Ne. Ne!
- Kde je to dítě?

15
00:02:19,679 --> 00:02:22,098
Ta porodní bába.
Najdi to dítě, Sorsho.

16
00:02:22,182 --> 00:02:25,560
Vezměte si psy.
Přineste mi ji živou!

17
00:02:25,602 --> 00:02:27,729
Tvá terorizující nadvláda
je u konce!

18
00:02:27,813 --> 00:02:29,898
Ona se vrátí
a skoncuje to s tebou!

19
00:02:29,981 --> 00:02:33,568
- Mlč, děvko.
- Mé dítě to s tebou skoncuje!
- Zabte ji.

20
00:06:00,734 --> 00:06:02,736
Tati! Tati!

21
00:06:06,156 --> 00:06:09,451
- Tati! Tati!
- Prr! Prr!
........