1
00:00:01,944 --> 00:00:03,712
<i>Zabili ho mojí náhradní zbraní.</i>

2
00:00:03,780 --> 00:00:05,347
Zjistil jsem, že to na mě připravili.

3
00:00:05,414 --> 00:00:07,854
Všechny informace, na které
jsem přišla od Jamesova uvěznění.

4
00:00:07,917 --> 00:00:09,518
Ellen měla přístup na 50. patro

5
00:00:09,585 --> 00:00:11,905
Empire State Building,
když byla v rekonstrukci.

6
00:00:11,921 --> 00:00:13,188
Myslíš, že to tam schovala?

7
00:00:13,256 --> 00:00:14,756
Senátor Terrence Pratt.

8
00:00:14,824 --> 00:00:16,691
On musí být jeden z těch špinavých
poldů, které Ellen vyšetřovala.

9
00:00:16,759 --> 00:00:18,360
To je on.

10
00:00:18,427 --> 00:00:20,228
Buď opatrný, Petere.
Může ti ublížit.

11
00:00:20,296 --> 00:00:22,697
Ono to nebrzdí.

12
00:00:22,765 --> 00:00:26,101
Vaše oddělení FBI
prochází změnou,

13
00:00:26,169 --> 00:00:27,135
a to počínaje dneškem.

14
00:00:27,203 --> 00:00:28,537
Amanda Callawayová.

15
00:00:28,604 --> 00:00:29,971
Ona je místo Hughese?

16
00:00:30,039 --> 00:00:31,573
Uzavřela ten Prattův případ.

17
00:00:31,641 --> 00:00:33,041
Tak to ji musí platit.

18
00:00:33,109 --> 00:00:34,543
Našli jsme krabici s důkazy

19
00:00:34,610 --> 00:00:35,977
na jihozápadní straně podlahy.

20
00:00:36,045 --> 00:00:37,512
Našel jsi to.

21
00:00:37,580 --> 00:00:38,713
Zdravím, senátore.

22
00:00:38,781 --> 00:00:40,382
Myslím, že vím, kde hledají.

23
00:00:43,653 --> 00:00:45,720
Něco pro nás mám.

24
00:00:50,259 --> 00:00:51,326
Vypadá přesně tak.
........