1
00:00:00,003 --> 00:00:02,337
Nahrála jsem vám všem cédéčko,

2
00:00:02,338 --> 00:00:03,738
schválně hádejte téma.

3
00:00:04,139 --> 00:00:06,739
Jimi Hendrix, Elvis, Mozart.

4
00:00:06,803 --> 00:00:07,738
Lidi, co předčasně umřeli.

5
00:00:07,739 --> 00:00:09,088
Snadný.

6
00:00:09,090 --> 00:00:11,157
Nebuď domýšlivej, Ryane.
Nikdo nemá rád všeználky.

7
00:00:11,159 --> 00:00:12,725
Vážně? Protože já
nevím vůbec nic.

8
00:00:12,727 --> 00:00:14,577
To já vím.

9
00:00:16,631 --> 00:00:17,797
Chtěla jsem mezi nás
vnést i cizí neštěstí.

10
00:00:17,799 --> 00:00:19,148
Může to být osvěžující.

11
00:00:23,571 --> 00:00:25,571
Proč Owen zpívá?

12
00:00:25,573 --> 00:00:27,306
To není Owen,
to je Big Bopper.

13
00:00:27,308 --> 00:00:29,241
Zemřel při tom pádu letadla
spolu s Buddy Holly.

14
00:00:29,243 --> 00:00:31,577
Říkala jsem si, že pro začátek
je to parádní tragédie.

15
00:00:31,579 --> 00:00:33,295
Poslyš, se vší úctou...

16
00:00:33,297 --> 00:00:34,596
Tady panu Bopperovi,

17
00:00:34,598 --> 00:00:37,032
mám tady novinu,
ze který se chci vymluvit.

18
00:00:37,034 --> 00:00:40,703
Rozchod se Simone
nebyl vůbec jednoduchej.

19
00:00:40,705 --> 00:00:41,637
Moc mi chybí,

20
00:00:41,639 --> 00:00:43,422
jen se podívejte.

21
00:00:43,424 --> 00:00:46,425
Fotka z noci, kdy
jsme si dali první pusu.

22
00:00:46,427 --> 00:00:49,311
- To je romantika.
- Bože můj.

23
00:00:49,313 --> 00:00:51,296
........