1
00:00:52,560 --> 00:00:56,560
Preložil: philop25

2
00:00:59,560 --> 00:01:02,040
Afrika.

3
00:01:03,040 --> 00:01:06,120
Najväčšia divočina na svete.

4
00:01:15,360 --> 00:01:20,280
Jediné miesto na Zemi, kde
vidíme prírodu v jej plnej kráse.

5
00:01:28,620 --> 00:01:32,380
Je tu toho oveľa viac
ako sme si mysleli.

6
00:01:33,820 --> 00:01:36,780
Stojím na mieste, kde rovník


7
00:01:36,780 --> 00:01:41,060
rozdeľuje kontinent na dva časti.

8
00:01:41,060 --> 00:01:43,260
Na severe sa rozprestiera obrovská púšť

9
00:01:43,260 --> 00:01:45,820
veľkosti Spojených Štátov Amerických.

10
00:01:45,820 --> 00:01:50,020
Na západe je rozsiahly dažďový
prales rozmerov Indie.

11
00:01:50,020 --> 00:01:52,140
A za mnou sú tisíce míľ

12
00:01:52,140 --> 00:01:55,300
tej najživšej savany na svete.

13
00:02:04,180 --> 00:02:05,660
Od strechy Afriky...

14
00:02:08,020 --> 00:02:09,900
...až po najhlbšiu džungľu.

15
00:02:14,460 --> 00:02:19,620
Výnimočné miesta
a nevyslovené príbehy.

16
00:02:20,700 --> 00:02:24,900
Na svete nie je miesto, kde
divočina ponúka tak úchvatné predstavenie.

17
00:02:41,860 --> 00:02:44,020
Je to posledné miesto na Zemi

18
00:02:44,020 --> 00:02:45,780
kde sa môžete stretnúť

19
00:02:45,780 --> 00:02:49,980
s najúchvatnejšími zvieratami,
ktoré žijú na našej planéte.

20
00:02:57,500 --> 00:02:59,980
Toto je Afrika.

21
00:03:16,220 --> 00:03:19,900
Naša cesta začína na ďalekom
juhozápade,

22
00:03:19,900 --> 00:03:23,380
na najstaršej a najčudnejšej
časti kontinentu.

23
00:03:31,500 --> 00:03:33,540
Zem je tu pokrytá
........