1
00:00:01,800 --> 00:00:06,190
"Občané z Jinsy,
postavte se ke svým kostkáčům"

2
00:00:06,190 --> 00:00:11,090
"Právě je čas na zpěv, zpěv, zpěv! "

3
00:00:11,257 --> 00:00:16,124
Ostrov bahna a písku, větviček a pahýlů,

4
00:00:16,127 --> 00:00:22,334
a orby a živých plotů,
oplocení a potoka (který teče),

5
00:00:22,338 --> 00:00:26,352
a sítí a vozíků a pump (které tečou),

6
00:00:26,354 --> 00:00:32,269
polen a dříví a pletených rukavic
s přizpůsobivými klobouky,

7
00:00:32,273 --> 00:00:37,357
a šátky a pery, a řetězy a papírnictvím

8
00:00:37,359 --> 00:00:42,065
a mnoha kabátů a bot a...

8
00:00:42,825 --> 00:00:45,952
THIS IS JINSY

Překlad cz Metaleve

9
00:00:46,320 --> 00:00:49,270
"Zdravím vás."

10
00:00:49,270 --> 00:00:53,660
Toto je adresováno všem 792 obyvatelům

11
00:00:53,660 --> 00:00:57,100
našeho ostrova jménem Jinsy.

12
00:00:57,100 --> 00:01:00,530
791, pane. Paní Feek právě zemřela.

13
00:01:01,490 --> 00:01:03,940
Jsem arbitr Maven,

14
00:01:03,940 --> 00:01:10,060
a tímto vyhlašuji 129 svatební loterii

15
00:01:10,060 --> 00:01:12,740
podle rozkazu našeho vznešeného vůdce,

16
00:01:12,740 --> 00:01:15,430
Jeho Vznešenost, Jinsy Chvalme Ho.

17
00:01:15,430 --> 00:01:18,140
Jinsy Chvalme Ho. Chvalme ho.

18
00:01:18,140 --> 00:01:20,090
Sporalle, vložte film.

19
00:01:28,180 --> 00:01:30,360
A znovu je tu čas svatební loterie v Jinsy.

20
00:01:31,850 --> 00:01:35,020
"Umístěte vaše věci do poskytnutých beden s označením pohlaví."

21
00:01:35,020 --> 00:01:37,460
"Rozlučte se s vaším současným partnerem."

22
00:01:37,460 --> 00:01:38,690
Sbohem. Sbohem.

23
00:01:38,690 --> 00:01:42,120
"Ve svatební loterijní den,
........