1
00:02:47,414 --> 00:02:48,962
Časový limit 30 minut

2
00:07:16,751 --> 00:07:20,051
Shoda nalezena
Jméno: Barr, James Mark

3
00:08:15,569 --> 00:08:17,731
Je to život nebo smrt, Jamesi.

4
00:08:18,771 --> 00:08:24,532
Jedno nebo druhé,
ve vězení v Rockview.

5
00:08:26,552 --> 00:08:28,802
Tohle je okresní
návladní Rodin.

6
00:08:30,243 --> 00:08:33,899
Víš, co mu vrtá hlavou? Jestli
odejdeš do cely smrti jako chlap,

7
00:08:34,019 --> 00:08:36,342
nebo jako ubrečená baba.

8
00:08:37,586 --> 00:08:40,426
Okresní návladní je
pro smrtící injekci. Já...

9
00:08:41,351 --> 00:08:44,588
Já bych rád viděl
někoho jako ty žít dlouho.

10
00:08:44,708 --> 00:08:49,932
S vytlučeným úsměvem a dostal bys tak
zabrat, že by tě ani brácha nepoznal.

11
00:08:51,274 --> 00:08:54,323
Nevím, jaký z těch dvou
osudů by sis chtěl vybrat.

12
00:08:54,443 --> 00:08:58,776
Ale tady Rodin je velkomyslný
chlapík. Nechá tě si vybrat.

13
00:09:00,053 --> 00:09:04,811
Pokud ušetříš nás a město
dlouhého a drahého soudního přelíčení

14
00:09:04,931 --> 00:09:08,769
a teď se přiznáš.

15
00:09:20,804 --> 00:09:23,867
16 hodin. To musí
být snad rekord.

16
00:09:29,719 --> 00:09:30,979
Co to je?

17
00:09:37,642 --> 00:09:39,303
Sežeňte Jacka Reachera

18
00:09:42,121 --> 00:09:44,173
Kdo je kruci Jack Reacher?

19
00:09:45,967 --> 00:09:50,615
Jack Reacher. Jeho rodné jméno je
Jack, ne John, žádné prostřední jméno.

20
00:09:50,765 --> 00:09:52,179
Je jako duch.

21
00:09:52,329 --> 00:09:56,744
Žádný řidičák, platný ani prošlý.
Žádné současné ani bývalé bydliště.

22
00:09:56,894 --> 00:10:01,519
Žádné kreditní karty, žádná poštovní
........