1
00:00:05,252 --> 00:00:10,212
Dovidenia.

2
00:00:12,192 --> 00:00:14,752
Čo tu robíš?

3
00:00:14,795 --> 00:00:16,353
Nevieš?

4
00:00:16,396 --> 00:00:21,356
Chcem sa uistiť, že fakt odletel.

5
00:00:21,735 --> 00:00:26,672
Poďme.
Musíme sa porozprávať.

6
00:00:26,707 --> 00:00:28,038
Ak je to kvôli tej zmluve...

7
00:00:28,108 --> 00:00:33,068
Tak už dosť, inak ti to neodpustím.

8
00:00:41,988 --> 00:00:43,387
Čo je?

9
00:00:43,423 --> 00:00:48,383
Máš čo si chcel.
Sung Yu odišiel do štátov.

10
00:00:48,762 --> 00:00:51,026
Nie som tu kvôli tomu.

11
00:00:51,064 --> 00:00:53,055
Nie si tu kvôli tomu,
aby si ho videl odchádzať?

12
00:00:53,100 --> 00:00:55,796
Nie, v skutočnosti nie si tu,
aby si ho videl odchádzať.

13
00:00:55,836 --> 00:00:58,396
Tak prečo si tu?

14
00:00:58,438 --> 00:01:01,532
To preto, že ...
Nemáš auto.

15
00:01:01,575 --> 00:01:04,476
Môžem ísť autobusom.

16
00:01:04,511 --> 00:01:06,376
Musím ti niečo povedať.

17
00:01:06,413 --> 00:01:07,141
Ale ja nie.

18
00:01:07,180 --> 00:01:08,204
Ja áno.

19
00:01:08,248 --> 00:01:10,182
Chcem, aby si ma vypočula.

20
00:01:10,217 --> 00:01:11,445
Aké klamstvá mi chceš nahovoriť tentoraz?

21
00:01:11,485 --> 00:01:13,445
Kto klamal?

22
00:01:53,593 --> 00:01:57,188
To nie je pravda.

23
00:01:57,230 --> 00:01:58,663
Kto by sa mal ospravedlniť?

24
00:01:58,698 --> 00:02:02,065
Ty si tiež klamala.
........