1
00:00:11,801 --> 00:00:14,801
XIII S02E11 - Punchout

2
00:00:52,802 --> 00:00:57,642
Jmenuje se Eriksen.
Stráže mu říkají pane kost a kůže.

3
00:00:57,742 --> 00:01:01,802
Mozzi? Mozzi?
Co tady děláš?

4
00:01:01,902 --> 00:01:06,002
Stalo se,
zradila mě žena.

5
00:01:06,162 --> 00:01:09,502
-Tak to jsme dva.
-Unesli Betty, musíme ji najít.

6
00:01:09,602 --> 00:01:13,921
-Už jsi tady dlouho.
-Jak to myslíš?

7
00:01:15,321 --> 00:01:20,601
Můžeš mluvit, nikdo neposlouchá.
Nikoho nezajímá, co se děje, a ten vůbec.

8
00:01:24,441 --> 00:01:28,241
Betty je tady, je s mým dvojníkem.
Vím, kde je teď.

9
00:01:28,361 --> 00:01:31,241
-Cos to říkal?
-Slyšels mě.

10
00:01:31,341 --> 00:01:36,801
Změnila se. Je teď s ním. Přešla na
druhou stranu, ať se ti to líbí nebo ne.

11
00:01:36,901 --> 00:01:42,661
-Její otec...
-Vím, bílý a bohatý, určuje pravidla.

12
00:01:42,761 --> 00:01:45,721
-Jak se vlastně má?
-Ty to nechápeš, co?

13
00:01:45,821 --> 00:01:50,501
-Zradila tě Mozzi.
-Nevěřím ti, to by neudělala.

14
00:01:50,661 --> 00:01:55,080
Ze začátku jsem byl rád, že tě vidím.
Přátelský obličej v této tmě.

15
00:01:55,180 --> 00:02:00,440
-Jak mám vědět, že nejsi on?
-Kdybych byl on, nebyl bych tady, nemyslíš?

16
00:02:03,140 --> 00:02:09,080
Tak to jsi můj kluk, rád tě vidím,
kamaráde!

17
00:02:09,480 --> 00:02:13,200
-Jsem moc rád, že tě vidím.
-Já taky.

18
00:02:15,280 --> 00:02:20,760
-A jaké je to vlastně vězení?
-To není vězení.

19
00:02:22,180 --> 00:02:26,440
-Co to má být?
-Deset minut do začátku hry.

20
00:02:33,540 --> 00:02:37,399
-Ty. -Já?
-Ne, ten za tebou.

21
........