1
00:00:03,292 --> 00:00:04,959
Tohle je Lorelei Martinsová.

2
00:00:04,961 --> 00:00:07,962
Spolupracuje se sériovým vrahem
jménem Red John.

3
00:00:07,964 --> 00:00:11,849
Před devatenácti dny zmizela
ze Sakramentské věznice.

4
00:00:11,851 --> 00:00:17,254
Naposledy ji viděli v křídle B,
v cele 826 v 15:30 odpoledne.

5
00:00:17,256 --> 00:00:19,807
Co to má společného se mnou?

6
00:00:19,809 --> 00:00:22,326
Někdo ji odtamtud musel odvézt.

7
00:00:22,328 --> 00:00:24,529
Jediná vozidla,
která tam tehdy přijela,

8
00:00:24,531 --> 00:00:28,316
byla ta na převoz vězňů.

9
00:00:28,318 --> 00:00:32,703
Řídila jste jedno z nich.
Byla jste to vy?

10
00:00:32,705 --> 00:00:35,339
Ne.

11
00:00:36,992 --> 00:00:38,493
Hej!

12
00:00:38,495 --> 00:00:40,110
Byla jste to vy?

13
00:00:40,112 --> 00:00:42,630
Ne. Stačí?

14
00:00:46,885 --> 00:00:48,836
Co je s váma?

15
00:00:48,838 --> 00:00:52,140
Díky, můžete jít.

16
00:01:01,183 --> 00:01:03,601
Oukej.

17
00:01:18,168 --> 00:01:21,002
Dobré ráno, Lisbonová.

18
00:01:21,004 --> 00:01:23,087
Teď? No...

19
00:01:23,089 --> 00:01:26,156
Ještě přijde jeden řidič.

20
00:01:26,158 --> 00:01:27,825
Jo. Dobře.

21
00:01:27,827 --> 00:01:29,961
Fajn. Hned tam budu.

22
00:01:52,401 --> 00:01:53,985
Ahoj, šéfko.

23
00:01:53,987 --> 00:01:56,186
Oběť patří k ochrance.

24
00:01:56,188 --> 00:01:57,538
Casey Borras.
........