1
00:00:00,860 --> 00:00:02,640
Naser si! Ty magore!

2
00:00:03,320 --> 00:00:04,600
Co se děje, brácho?

3
00:00:04,760 --> 00:00:08,280
Myslím, že to možná nedokáže.
Být s někym.

4
00:00:08,400 --> 00:00:09,560
Pojď se mnou.

5
00:00:09,960 --> 00:00:11,960
- Kam?
- Kamkoliv.

6
00:00:12,120 --> 00:00:14,560
- Hned teď?
- Hned teď.

7
00:00:14,720 --> 00:00:16,680
- Vo tom to je, holčičko.
- Zastav!

8
00:00:19,120 --> 00:00:21,520
Už se nikdy nevracej.

9
00:00:21,680 --> 00:00:23,960
Zemřela včera odpoledne.

10
00:00:27,120 --> 00:00:29,960
Nezajímalo vás někdy,
co to všechno znamená?

11
00:00:33,040 --> 00:00:40,520
<b><i> Překlad: seekinangel, AmeeLone, Remedyy</b></i>

12
00:00:40,521 --> 00:00:47,321
Přečas myssilka

13
00:00:53,723 --> 00:00:59,523
<b><i>Skins s06e04 - Franky</b></i>

14
00:01:42,200 --> 00:01:44,040
Tak už vstávej, ospalče.

15
00:01:46,400 --> 00:01:47,920
Co?

16
00:01:48,080 --> 00:01:51,320
Říkal jsem, že ti tatínek
připravil vydatnou snídani.

17
00:01:52,040 --> 00:01:56,695
Přečetl si, že optimální čas na jídlo
před testem je pro tvé buňky

18
00:01:56,730 --> 00:01:59,440
i pro tebe samotnou pět minut.

19
00:02:06,100 --> 00:02:09,080
Tři, dva, jedna, teď...

20
00:02:09,760 --> 00:02:13,040
- Tohle všechno nemůžu sníst.
- Tak to prostě zdlábni. Jedem!

21
00:02:15,320 --> 00:02:16,923
Počkej, co to děláš?
Kam jdeš?!

22
00:02:17,043 --> 00:02:18,080
Děkuju za úžasnou snídani.

23
00:02:18,840 --> 00:02:20,360
Jsi připravena na svůj první test?
........