1
00:00:01,177 --> 00:00:03,762
Víš, znovu jsem přemýšlel
o cestování v čase.

2
00:00:03,974 --> 00:00:06,521
Proč? S neviditelností ses
dostal do slepé uličky?

3
00:00:08,016 --> 00:00:09,376
Prozatím jsem ji odložil stranou.

4
00:00:10,389 --> 00:00:11,740
Každopádně,
napadlo mě,

5
00:00:11,933 --> 00:00:13,649
že kdybych někdy sestrojil
dokonalý stroj času,

6
00:00:13,842 --> 00:00:15,810
vrátil bych se do minulosti
a dál ho sám sobě.

7
00:00:16,080 --> 00:00:19,379
Pak bych ho vůbec nemusel vynalézat.

8
00:00:20,201 --> 00:00:21,223
Zajímavé.

9
00:00:21,414 --> 00:00:23,633
Jo, tlak je hned pryč.

10
00:00:24,596 --> 00:00:25,880
To vypadá na průlom.

11
00:00:26,053 --> 00:00:28,388
Měl bych zavolat do Vědy a my
a říct jim, ať pozastaví tisk obálky?

12
00:00:28,859 --> 00:00:30,824
Jmenuje se to Cestujeme časem
a už jsem to udělal.

13
00:00:32,988 --> 00:00:34,745
Tak to jsou asi na pořadu dne gratulace.

14
00:00:35,292 --> 00:00:37,877
Ne, gratulace budou na pořadu dne.

15
00:00:39,222 --> 00:00:41,205
Víš, na tom večírku
se mi nebude líbit.

16
00:00:41,360 --> 00:00:43,170
Já vím, znám tě.

17
00:00:43,705 --> 00:00:46,438
Na posledním večírku katedry si mě
vzal profesor Finkleday stranou

18
00:00:46,592 --> 00:00:48,869
a 45 minut mluvil o speleologii.

19
00:00:49,065 --> 00:00:50,128
Ano, byl jsem tam.

20
00:00:50,283 --> 00:00:52,150
Víš, co je na jeskyních zajímavého?

21
00:00:52,310 --> 00:00:53,693
- Co?
- Nic.

22
00:00:55,787 --> 00:00:58,130
Tak se mu vyhneme,
najdeme nového vedoucího katedry,

23
........