1
00:01:30,824 --> 00:01:33,459
Jaké krabice?

2
00:01:33,461 --> 00:01:38,363
Jsou tam moje fotky a negativy.

3
00:01:38,365 --> 00:01:42,134
Protože to bývala moje skříň, Davide, takže...

4
00:01:44,604 --> 00:01:48,440
Proč tu skříň vlastně potřebuješ?
Ona se k tobě stěhuje?

5
00:02:19,639 --> 00:02:22,474
Haló?

6
00:02:23,610 --> 00:02:27,913
Amy, jsi vzhůru?
Už je skoro poledne.

7
00:02:29,282 --> 00:02:34,586
Objednala jsem velké rty od Wanguniho...

8
00:02:34,588 --> 00:02:36,522
toho sochaře...

9
00:02:36,524 --> 00:02:38,590
Do toho nového pokoje. Už to budou 3 měsíce.

10
00:02:38,592 --> 00:02:42,261
Je to skleněná socha od Boba Wanguniho.

11
00:02:42,263 --> 00:02:45,731
Takové ty obří rty,
co Wanguniho proslavily.

12
00:02:45,733 --> 00:02:50,235
Dneska jsem tam volala
a prý to přivezou až za 10 týdnů.

13
00:02:54,941 --> 00:02:57,342
Pořádám večeři...

14
00:02:57,344 --> 00:02:59,611
pro potencionálního klienta a jeho ženu.

15
00:02:59,613 --> 00:03:01,213
Ok.

16
00:03:01,215 --> 00:03:03,515
Budou tady se svým synem přes léto.

17
00:03:05,252 --> 00:03:07,186
Nechci ti říkat, abys nechodila.

18
00:03:09,222 --> 00:03:12,958
-Cože mi nechceš říct?
-Ale nic.

19
00:03:12,960 --> 00:03:15,494
Samozřejmě, že můžeš přijít.
Bydlíš tady.

20
00:03:15,496 --> 00:03:18,297
-Jsem tu jen dočasně.
-Už asi nepoznám rozdíl

21
00:03:18,299 --> 00:03:19,965
mezi dočasně a trvale...

22
00:03:21,735 --> 00:03:27,406
Zlato, potřebuju, aby ses trochu sebrala.

23
00:03:27,408 --> 00:03:31,243
-Co?
-Obleč si něco hezkého.

........