1
00:00:03,220 --> 00:00:04,936
<i>Pozor!</i>

2
00:00:05,761 --> 00:00:08,507
<i>- V minulých dílech Chicago Fire...
- Udělili jí podmínku.</i>

3
00:00:08,530 --> 00:00:11,960
<i>Je tady jedna podmínka.
Musí se nastěhovat ke mně.</i>

4
00:00:15,510 --> 00:00:18,445
<i>- U tebe za deset minut?
- Budu tě čekat.</i>

5
00:00:22,386 --> 00:00:24,609
<i>- Odstěhovala jsem se.
- Co?</i>

6
00:00:24,735 --> 00:00:26,851
<i>Řekla jsem Danielovi,
že to nebude fungovat.</i>

7
00:00:26,881 --> 00:00:28,367
<i>Pojď žít se mnou.</i>

8
00:00:28,445 --> 00:00:31,562
<i>Doba zotavení by mohla
být 4 týdny místo 1 roku.</i>

9
00:00:31,593 --> 00:00:33,546
<i>Jak to, že jsem o tom
neslyšel od mého dalšího chirurga?</i>

10
00:00:33,558 --> 00:00:38,137
<i>Je to experimentální. Jsou tu vážná
rizika, včetně částečného ochrnutí.</i>

11
00:00:38,211 --> 00:00:41,992
<i>Zklam každého, ale hlavně
nikdy nezklam sám sebe.</i>

12
00:00:42,033 --> 00:00:43,828
<i>Ty tu chceš zůstat.</i>

13
00:00:44,132 --> 00:00:46,000
<i>Nemůžu jít s tebou.</i>

14
00:00:52,370 --> 00:00:54,687
Složte ruce za záda.

15
00:00:56,622 --> 00:00:58,867
Zvedněte ruce tak vysoko,
jak jen to půjde.

16
00:00:59,439 --> 00:01:01,358
A natáhněte ruce dopředu.

17
00:01:04,055 --> 00:01:05,835
Ohněte lokty.

18
00:01:09,568 --> 00:01:11,296
Zatlačte nahoru
proti mým rukám.

19
00:01:12,046 --> 00:01:13,843
Děkuji, poručíku.

20
00:01:14,990 --> 00:01:16,553
Hned se vrátím.

21
00:01:35,547 --> 00:01:37,101
Ahoj.

22
00:01:37,753 --> 00:01:39,402
Ahoj.

23
........