1
00:00:02,583 --> 00:00:05,292
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:05,333 --> 00:00:08,500
<i>Objevila se před námi brána
do jiného světa.</i>

3
00:00:10,917 --> 00:00:12,167
Herkule!

4
00:00:12,167 --> 00:00:14,333
<i>A když do ní lolaus vstoupil...</i>

5
00:00:16,375 --> 00:00:18,208
Ztratil jsi kamaráda?

6
00:00:18,250 --> 00:00:20,458
Vezmi si místo něho tohohle.

7
00:00:20,500 --> 00:00:22,667
<i>Objevil se jeho dvojník.</i>

8
00:00:22,708 --> 00:00:26,542
- Odkud jsi přišel?
- Začínal jsem v jeskyni komedie v Hellespontu.

9
00:00:26,583 --> 00:00:29,417
<i>Ve stejném čase
ve druhém světě,</i>

10
00:00:29,458 --> 00:00:32,417
<i>lolaus musel čelit
mému zlému já...</i>

11
00:00:32,917 --> 00:00:34,875
<i>Vládci.</i>

12
00:00:34,917 --> 00:00:37,833
Zdá se, že žijeme v obou světech.

13
00:00:37,875 --> 00:00:39,833
Když zemře jeden...

14
00:00:39,833 --> 00:00:42,833
Současně s ním zemře i druhý.

15
00:00:43,333 --> 00:00:45,250
Bohy dokáže zabít
jenom krev Ianě,

16
00:00:45,750 --> 00:00:48,500
a Vládce nemůže dopustit,
aby mu smáčela ruce.

17
00:00:49,000 --> 00:00:53,583
Nevím, zda budu hrdina, když
se vrátím, ale zkusím to.

18
00:00:53,583 --> 00:00:57,583
<i> Bohužel, zdálo se, že
posledního z vládců jsem neviděl.</i>

19
00:01:00,417 --> 00:01:02,208
<i> A měI jsem pravdu.</i>

20
00:01:09,292 --> 00:01:12,292
Uteč, lolae!

21
00:01:19,875 --> 00:01:21,792
Ne.

22
00:01:22,292 --> 00:01:24,250
<i> Uvěznil jsem Vládce
mezi dvěma světy...</i>

23
00:01:24,292 --> 00:01:25,583
Ne!
........