1
00:00:01,576 --> 00:00:04,446
Kríž ich neodradí.
Slnečné svetlo ich nezabije.

2
00:00:04,931 --> 00:00:07,059
Ale krvilačnosť...
Tá časť je pravdivá.

3
00:00:07,919 --> 00:00:09,667
Nadopoval ťa upírou krvou.

4
00:00:09,668 --> 00:00:11,500
Svetlá sú príliš žiarivé?
Slnko ťa na pokožke páli?

5
00:00:11,502 --> 00:00:13,768
Mám hrozný hlad.

6
00:00:14,638 --> 00:00:17,503
Len aby si vedel 112
je na rýchlej voľbe.

7
00:00:17,505 --> 00:00:19,504
Krissy, môžeš mi veriť. Takže
tvoj otec je práve na cestách?

8
00:00:19,506 --> 00:00:20,939
Je preč dlho?

9
00:00:22,275 --> 00:00:24,743
Môj otec odišiel a už sa nevrátil.

10
00:00:24,745 --> 00:00:25,644
Takže idem s tebou.

11
00:00:25,646 --> 00:00:27,508
- Nie. Ani nápad.
- Idem!

12
00:00:27,510 --> 00:00:28,998
Prečo tá čašníčka
nastupuje do kamióna?

13
00:00:29,000 --> 00:00:33,355
Dobre. No tak,
do toho. Dobrá práca.

14
00:00:33,357 --> 00:00:34,889
Si suchár.

15
00:00:37,324 --> 00:00:39,526
Vydrž... Mám ťa! Dean!

16
00:00:39,528 --> 00:00:41,662
Nemôže ti pomôcť.
Nikto nemôže.

17
00:00:43,766 --> 00:00:45,466
Tak potom si asi budem
musieť pomôcť sama.

18
00:00:48,103 --> 00:00:49,269
Idem do dôchodku.

19
00:00:50,537 --> 00:00:52,703
- Sme takí trápni.
- Áno, sme.

20
00:00:52,705 --> 00:00:53,870
Opatruj sa.

21
00:01:38,211 --> 00:01:41,645
- Čo to bolo?
- Čo?

22
00:01:44,049 --> 00:01:47,051
Okrem nás tu nikto nie je, Krissy.

........