1
00:00:00,200 --> 00:00:05,200
www.horrorplace.org

2
00:00:07,040 --> 00:00:12,535
NIGHT OF DEATH!

3
00:01:42,469 --> 00:01:44,266
Martino?

4
00:01:57,283 --> 00:02:00,252
Drahý Sergi

5
00:02:08,194 --> 00:02:10,389
Miláčku...

6
00:02:11,264 --> 00:02:14,392
Naše hádka byla směšná.
Prosím, zapomeňme na ni.

7
00:02:14,501 --> 00:02:18,631
Nechci být na obtíž,
takže jsem se rozhodla odejít.

8
00:02:20,673 --> 00:02:24,632
Chystám se vzít práci,
kterou jsi mi tak laskavě našel.

9
00:02:26,112 --> 00:02:27,579
Ještě jednou děkuji.

10
00:02:48,001 --> 00:02:50,629
Jsem tady kvůli práci.
Tady žádná práce není.

11
00:02:50,737 --> 00:02:52,102
Ale...

12
00:02:53,640 --> 00:02:56,404
Je tohle Deadlock House, že ano?
Ano.

13
00:02:56,509 --> 00:02:57,976
Chci vidět ředitele.

14
00:02:58,077 --> 00:03:00,272
Poslala jsem tento dopis.

15
00:03:00,380 --> 00:03:02,075
Přečtěte si ho,
pokud mi nevěříte.

16
00:03:08,054 --> 00:03:10,249
Co je to, vězení?

17
00:03:11,958 --> 00:03:14,756
Pohodlné pro návštěvníky!
Potřebují propustku?

18
00:03:24,270 --> 00:03:26,568
Máte to z války?

19
00:03:26,673 --> 00:03:28,766
Co?

20
00:03:28,875 --> 00:03:30,672
Vrozená vada.

21
00:03:33,146 --> 00:03:35,114
Režie

22
00:03:46,092 --> 00:03:50,392
Je tady klid.

23
00:03:57,470 --> 00:03:59,370
Počkejte tady.
Venku?

........