1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org

2
00:01:43,994 --> 00:01:47,194
Vyzerá na mne dobre, nemyslíš?

3
00:01:52,954 --> 00:01:54,754
Čakala som na teba.

4
00:02:13,274 --> 00:02:15,074
Ty to nechápeš, že?

5
00:02:17,154 --> 00:02:21,294
Ty nemôžeš vyhrať, tak dlho,
ako budem nosiť tento prsteň.

6
00:02:29,554 --> 00:02:30,754
No tak.

7
00:02:32,994 --> 00:02:34,194
Tak poď.

8
00:03:35,154 --> 00:03:38,064
Nemysli si, že si niečo vyhrala!

9
00:03:38,114 --> 00:03:40,674
Tieto reťaže ťa udržia
po celú večnosť.

10
00:03:40,675 --> 00:03:43,714
A ty nikdy nepoužiješ
moc prsteňa. Nikdy!

11
00:04:26,271 --> 00:04:28,652
<i>O 35 rokov neskôr.</i>

12
00:04:44,914 --> 00:04:47,307
- Čo je?
- Mieniš to dokončiť?

13
00:04:47,834 --> 00:04:49,154
To všetko.

14
00:04:51,474 --> 00:04:53,874
Myslím, že tunajšie
porcie sú malé.

15
00:04:54,994 --> 00:04:57,024
Moje nedostaneš.

16
00:04:57,074 --> 00:04:59,293
No tak, Gabriella. Hráš
sa so svojim jedlom.

17
00:04:59,343 --> 00:05:00,875
Nie, vychutnávam si ho.

18
00:05:06,514 --> 00:05:08,114
Máš snáď nejaký problém?

19
00:05:11,034 --> 00:05:14,234
Nemám rada ľudí, ktorí na
mňa zízajú keď jem.

20
00:05:16,794 --> 00:05:18,194
Ty si Xena?

21
00:05:18,714 --> 00:05:21,713
- Áno, kto to chce vedieť?
- Moje meno je Beowulf.

22
00:05:21,714 --> 00:05:23,714
Máš so mnou nejaký
obchod, Beowulf?

23
00:05:36,754 --> 00:05:39,154
Musím sa s tým mužom
........