1
00:00:22,556 --> 00:00:27,356
V roku 2009 bol identifikovaný
nový druh pavúka.

2
00:00:31,476 --> 00:00:34,436
Pavúka, so superschopnosťami.

3
00:00:43,156 --> 00:00:45,316
Pomenovaný bol presne 150 rokov

4
00:00:45,316 --> 00:00:49,276
od vydania Darwinovej hnihy
Pôvod druhov,

5
00:00:49,276 --> 00:00:55,396
v ktorej vysvetľuje, prečo je život
na Zemi tak rozmanitý a zložitý.

6
00:01:01,396 --> 00:01:04,796
Darwinova teória evolúcie
prirodzeným výberom

7
00:01:04,796 --> 00:01:08,876
bola postavená na práci prírodovedcov,
ktorí objavovali

8
00:01:08,876 --> 00:01:12,396
tisíce nových druhov organizmov
po celom svete.

9
00:01:16,336 --> 00:01:21,636
Tento proces hľadania a pomenovania
nových druhov pokračuje dodnes.

10
00:01:21,636 --> 00:01:25,596
A je poznateľný v názve tohto
novoobjaveného pavúkovca.

11
00:01:27,476 --> 00:01:29,756
Darwinov pavúk.

12
00:01:33,956 --> 00:01:37,636
Pavúk osídluje neobyčajné miesta.

13
00:01:37,636 --> 00:01:40,516
Dokáže loviť tam
kde iné pavúky nie.

14
00:01:43,796 --> 00:01:47,276
Tento pavúk tvorí najväčšie siete
zo všetkých pavúkov na Zemi.

15
00:01:47,276 --> 00:01:50,516
Aby bol toho schopný, musí
produkovať najsilnejšiu pavučinu

16
00:01:50,516 --> 00:01:56,076
Dokážu napnúť sieťe dlhé 25 metrov
nad jazerami a riekami.

17
00:01:56,076 --> 00:01:59,196
A v podstate nikto nevie,
ako dostanú svoje sieťe

18
00:01:59,196 --> 00:02:01,036
na také vzdialenosti.

19
00:02:08,056 --> 00:02:10,116
Ale Darwinov pavúk

20
00:02:09,916 --> 00:02:13,996
je iba jedným z tisícok jedinečných
druhov zvierat a rastlín,

21
00:02:13,996 --> 00:02:15,796
ktoré nájdete na Madagaskare.

22
00:02:19,736 --> 00:02:21,449
........