1
00:00:01,111 --> 00:00:03,164
Jako každý otec,
který na něco čeká,

2
00:00:03,172 --> 00:00:04,334
Noah byl nervozní.

3
00:00:04,355 --> 00:00:05,650
Jistě, očekával něco

4
00:00:05,681 --> 00:00:07,608
od své dcery, která chodí na výšku,
a ne něco od svého novorozence,

5
00:00:07,620 --> 00:00:09,629
ale tím se to neulehčilo.

6
00:00:09,673 --> 00:00:12,506
Víte, s Opusem máme
rádi stejné seriály.

7
00:00:12,626 --> 00:00:14,721
Máme stejný rozvrh šlofíků.

8
00:00:14,777 --> 00:00:16,980
Taky se nestydíme mezi
sebou prdět.

9
00:00:16,993 --> 00:00:19,183
Kámo, ne... nepřemýšlej
nad tím tak moc.

10
00:00:19,208 --> 00:00:21,048
Je to tvoje dcera. Bude to dobrý.

11
00:00:21,060 --> 00:00:22,042
To se ti lehko řekne.

12
00:00:22,061 --> 00:00:23,150
Podívej na sebe a Tessu,
to vaše...

13
00:00:23,194 --> 00:00:25,815
vaše přátelství a vaše...
vaše pohotové odpovědi.

14
00:00:25,828 --> 00:00:27,148
Je to nechutné.

15
00:00:27,880 --> 00:00:30,120
Divili byste se, kolik lidí
to považuje za nechutné.

16
00:00:30,320 --> 00:00:32,066
Jenna je hodná holka.

17
00:00:32,186 --> 00:00:33,968
Opravdu si nemáš proč
dělat starosti.

18
00:00:34,018 --> 00:00:37,190
Jo? Co když se jeví jako
hodná jen ve skupině?

19
00:00:37,447 --> 00:00:39,562
Kdo ví, jaká bude
jeden na jednoho?

20
00:00:39,580 --> 00:00:41,032
Nikdo! Nikdo to neví!

21
00:00:41,069 --> 00:00:43,685
Já to vím. Ve skutečnosti
jsme se sblížily.

22
00:00:43,722 --> 00:00:45,649
Skvělé. Protože někdo
jí musí říct,
........