1
00:00:01,641 --> 00:00:04,406
- Millsi, dones desetimetrový žebřík.
- Jdu na to.

2
00:00:04,745 --> 00:00:07,046
<i>V minulých dílech Chicago Fire...</i>

3
00:00:07,173 --> 00:00:09,936
<i>Vídám se jen s tebou.
Chci se vídat jen s tebou.</i>

4
00:00:09,967 --> 00:00:12,445
<i>- Chovej se k ní dobře.
- Budu.</i>

5
00:00:12,477 --> 00:00:14,984
<i>S truchlící vdovou už končím.</i>

6
00:00:15,028 --> 00:00:18,320
<i>- Vždy jsi tu pro mě byl, Matte.
- Bylo mi potěšením.</i>

7
00:00:19,297 --> 00:00:22,179
<i>Poručíku, díval jsem se na seznam
nadcházejících hodin v akademii</i>

8
00:00:22,218 --> 00:00:25,398
<i>a snažím se zjistit, na které se mám
zapsat, abych se dostal do oddílu?</i>

9
00:00:25,420 --> 00:00:27,117
<i>Nechám se uměle oplodnit.</i>

10
00:00:27,147 --> 00:00:30,554
<i>A teď si půjdu prohlédnout
potenciální dárce spermatu</i>

11
00:00:30,583 --> 00:00:33,609
<i>a budu pokračovat
v hledání perfektního uchazeče.</i>

12
00:00:33,711 --> 00:00:36,304
<i>Hasiči, je tady někdo?</i>

13
00:00:37,762 --> 00:00:39,960
<i>Ahoj, přijde ještě
tvůj táta na stanici?</i>

14
00:00:39,991 --> 00:00:43,117
<i>Pracoval s mým tátou
a já jsem jen chtěl slyšet...</i>

15
00:00:43,162 --> 00:00:44,905
<i>Musím vědět,
jak můj otec zemřel.</i>

16
00:00:44,918 --> 00:00:48,664
<i>Henry se ti tu noc snažil osvědčit,
a proto se vystavil zbytečnému riziku.</i>

17
00:00:48,699 --> 00:00:50,390
<i>- Dělal svoji práci.
- Ale hovno!</i>

18
00:00:50,417 --> 00:00:53,476
<i>Snažil se osvědčit chlapovi,
který se vyspal s jeho ženou.</i>

19
00:01:05,926 --> 00:01:07,392
Zdravím, veliteli.

20
00:01:07,735 --> 00:01:11,123
- Myslela jsem, že vás zastihnu dřív,
než začne směna. - Zastihla jsi mě.

21
00:01:11,229 --> 00:01:14,744
- Ze všeho nejdřív, dobré ráno.
- Dobré.

........