1
00:00:02,000 --> 00:00:03,667
<i>Casey!</i>

2
00:00:04,818 --> 00:00:08,142
<i>- V minulých dílech Chicago Fire...
- Tato stanice je zvláštní.</i>

3
00:00:08,241 --> 00:00:10,844
<i>- Proč?
- Protože má záchranný oddíl.</i>

4
00:00:10,991 --> 00:00:14,032
<i>- Jsou ti nejlepší z nejlepších.
- Proč neděláš u nich?</i>

5
00:00:14,080 --> 00:00:17,485
<i>Plánuju to. Můj otec byl
před lety členem oddílu.</i>

6
00:00:17,512 --> 00:00:21,715
<i>Víš, že jsem důkladně prozkoumala
celou tu věc s umělým oplodněním.</i>

7
00:00:21,829 --> 00:00:24,954
<i>Kelly, chci vědět, jestli bys
se mnou nechtěl mít dítě?</i>

8
00:00:25,251 --> 00:00:27,439
<i>Chci to slyšet, víte?</i>

9
00:00:27,759 --> 00:00:29,290
<i>Musím vědět,
jak můj táta zemřel.</i>

10
00:00:29,313 --> 00:00:32,985
<i>Uprostřed toho požáru tvůj otec
zpanikařil a sundal si masku...</i>

11
00:00:33,011 --> 00:00:36,860
<i>Nemohl jsem v dobré víře odměnit
někoho za prokazování zbabělosti...</i>

12
00:00:39,744 --> 00:00:44,118
<i>Vím, že jsi o tom přemýšlel, a myslím,
že bys byl skvělou posilou oddílu.</i>

13
00:00:44,147 --> 00:00:47,392
<i>- Zaber a uvidíme,
jak to dopadne. - Dobře.</i>

14
00:00:47,607 --> 00:00:50,439
<i>Nemusíme být sami.
Proč nemůžeme být šťastní?</i>

15
00:00:50,505 --> 00:00:54,056
<i>Andy byl jeden z mých nejlepších
přátel. A byl to tvůj manžel a...</i>

16
00:00:54,078 --> 00:00:56,220
<i>Myslím, že bychom to měli ctít.</i>

17
00:00:59,699 --> 00:01:01,078
Ahoj.

18
00:01:01,286 --> 00:01:03,431
Moc se omlouvám.

19
00:01:03,670 --> 00:01:06,798
- Úplně jsem vytuhla.
- Bez obav. Nechtěl jsem tě budit.

20
00:01:06,934 --> 00:01:09,509
- Kolik je hodin?
- Sedm.

21
00:01:10,112 --> 00:01:14,517
- Musím vyzvednout
kluky od babičky. - Dobře.

........