1
00:00:06,206 --> 00:00:07,704
Tak dobre, čas k jedlu, prasatá!

2
00:00:13,501 --> 00:00:15,315
Každé zo zvierat dostane
plnú naberačku.

3
00:00:19,965 --> 00:00:22,519
Hej! Čo sa hovorí, prasa?

4
00:00:22,974 --> 00:00:24,368
Ďakujem.

5
00:00:25,673 --> 00:00:27,079
Musíš od nich vyžadovať rešpekt.

6
00:00:27,478 --> 00:00:29,377
Všetko sú to vrahovia,
zlodeji a zvrhlíci.

7
00:00:31,088 --> 00:00:32,488
Najtuhší, najhorší
ľudia v okolí.

8
00:00:35,286 --> 00:00:36,765
Ak k nim len na
chvíľku zmäkneš...

9
00:00:38,477 --> 00:00:39,817
podrežú ti hrdlo.

10
00:00:45,447 --> 00:00:48,535
Teraz tento jeden je veľmi,
veľmi zvláštny prípad.

11
00:00:50,346 --> 00:00:51,301
Sleduj, čo urobím.

12
00:00:55,494 --> 00:00:57,194
Naplň ju.

13
00:01:11,021 --> 00:01:12,334
Tak čo povieš?

14
00:01:13,899 --> 00:01:15,245
Prečo je v tom postroji?

15
00:01:15,488 --> 00:01:16,229
To je Callisto.

16
00:01:16,482 --> 00:01:18,153
Ona je najhoršia z najhorších.

17
00:01:18,622 --> 00:01:20,212
Už zmrzačila troch strážcov.

18
00:01:21,087 --> 00:01:22,708
Nikdy ju nepúšťaj z tej veci.

19
00:01:24,006 --> 00:01:25,991
No tak, čo povieš?

20
00:01:27,915 --> 00:01:29,522
Ja vravím, že predtým
než ťa zabijem...

21
00:01:29,523 --> 00:01:33,756
prinútim ťa kvičať ako sviňu,
ty tlstý, úbohý kus hnoja.

22
00:01:34,765 --> 00:01:36,649
Znášam tú tvoju bezočivosť
už príliš dlho!

23
00:01:48,465 --> 00:01:51,080
Teraz, čo máš povedať?!

........