1
00:00:09,946 --> 00:00:12,269
Čo bolo zlé na tom
zostať na pobreží?

2
00:00:12,277 --> 00:00:14,477
Bolo tam slnko, príboj, piesok.

3
00:00:17,873 --> 00:00:20,051
Tu máš dve z troch.

4
00:00:20,172 --> 00:00:22,572
Mali sme si oddýchnuť, spomínaš?

5
00:00:22,713 --> 00:00:25,903
Mali sme smolu. Cesta do
vnútrozemia nebýva takáto.

6
00:00:25,953 --> 00:00:28,348
Nie, púšte nebývajú suché,
veterné a pusté, Xena.

7
00:00:28,357 --> 00:00:31,558
Je to ľubovoľné.
Ja nič nevidím.

8
00:00:32,753 --> 00:00:34,543
Tu. Vezmi ma za ruku.

9
00:00:34,593 --> 00:00:36,601
Vieš ty vôbec, kam to ideme?

10
00:00:36,802 --> 00:00:38,787
To sme vždy vedeli, kam ideme?

11
00:00:43,553 --> 00:00:47,353
Nehovor, že ti nič nedoprajem.
Slnko... piesok...

12
00:00:47,393 --> 00:00:48,593
Príboj.

13
00:00:49,673 --> 00:00:52,786
To bolo zbytočné.
A trochu nemiestne.

14
00:00:53,271 --> 00:00:55,888
Tak dobre, scvrkávam sa.
Idem odtiaľto.

15
00:01:12,953 --> 00:01:15,359
Krása púšte je podivná.

16
00:01:16,125 --> 00:01:18,545
Ty nájdeš vo všetkom
niečo dobré, že?

17
00:01:19,713 --> 00:01:22,500
Prečo to znelo ako urážka,
keď si to povedala?

18
00:01:22,701 --> 00:01:24,907
- Dobre, možno nie vo všetkom.
- Áno, nuž...

19
00:01:24,957 --> 00:01:28,153
Som len trochu podráždená
z toho piesku v mojom wazoo.

20
00:01:29,713 --> 00:01:32,113
Neznášam, keď sa to stane.

21
00:01:35,553 --> 00:01:37,153
Čo to je?

22
00:01:43,073 --> 00:01:44,673
Poďme to overiť.

23
........