1
00:00:15,468 --> 00:00:17,401
<i>Nahánějí hrůzu a jsou divní,</i>

2
00:00:17,534 --> 00:00:19,335
<i>záhadní a strašidelní,</i>

3
00:00:19,468 --> 00:00:21,201
<i>pospolu jsou trochu ujetí -</i>

4
00:00:21,335 --> 00:00:23,068
<i>rodina Addamsů.</i>

5
00:00:23,201 --> 00:00:25,068
<i>Jejich dům je museum,</i>

6
00:00:25,135 --> 00:00:27,202
<i>když je lidé přijdou navštívit,</i>

7
00:00:27,335 --> 00:00:29,335
<i>ječí jako o život.</i>

8
00:00:29,469 --> 00:00:30,802
<i>Addamsova rodina -</i>

9
00:00:32,669 --> 00:00:33,735
<i>parádní,</i>

10
00:00:34,402 --> 00:00:35,336
<i>sladká,</i>

11
00:00:38,269 --> 00:00:39,469
<i>křehká.</i>

12
00:00:39,602 --> 00:00:41,336
<i>Tak si vezměte čarodějnický šátek,</i>

13
00:00:41,469 --> 00:00:43,203
<i>koště, na němž se budete prohánět,</i>

14
00:00:43,336 --> 00:00:45,203
<i>chystáme se je navštívit.</i>

15
00:00:45,336 --> 00:00:46,870
<i>Addamsovu rodinu.</i>

1
00:01:10,680 --> 00:01:13,797
-Přistižena při činu.
-Gomezi, miláčku, polekal jsi mě.

2
00:01:14,000 --> 00:01:15,752
Manžel musí být stále ve střehu!

3
00:01:15,840 --> 00:01:17,956
Jednoho dne, když má přijít
starý ctitel na návštěvu,

4
00:01:18,040 --> 00:01:20,918
muž najde svou ženu, jak se snaží,
aby vypadala ještě krásněji než dříve.

5
00:01:21,000 --> 00:01:25,551
Drahý, Lionel Barker nebyl starý nápadník.
Je to můj přítel z dětství.

6
00:01:26,000 --> 00:01:29,993
Navíc, když jsi dostala jeho dopis,
tvé oči se rozzářily jako svíce v jeskyni.

7
00:01:30,320 --> 00:01:32,550
Nemáš zapotřebí na někoho žárlit.

8
00:01:32,640 --> 00:01:36,394
Jsem tvá od onoho dne, kdy sis vyryl
mé iniciály do nohy.

9
00:01:36,760 --> 00:01:41,311
A já jsem tvůj ode dne, kdy jsem tě prvně
viděl jet po ženském způsobu na býkovi.
........