1
00:01:40,900 --> 00:01:42,675
<i>A teď mezinárodní zprávy.

2
00:01:42,735 --> 00:01:44,408
<i>Důstojník Interpolu Lung Chi Keung

3
00:01:44,471 --> 00:01:46,348
<i>překazil drogový obchod,

4
00:01:46,473 --> 00:01:48,419
<i>když zabavil obrovské množství drog.

5
00:01:48,808 --> 00:01:51,049
<i>Překupníci se pokusili drogy

6
00:01:51,444 --> 00:01:53,617
<i>propašovat do Hong Kongu.

7
00:01:53,780 --> 00:01:58,422
<i>Zboží mělo hodnotu přes 35
milionů hong kongských dolarů.

8
00:01:59,018 --> 00:02:01,521
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo

9
00:02:01,588 --> 00:02:04,068
zadržet rekordní množství drog.

10
00:02:04,557 --> 00:02:05,467
<i>Veřejnost

11
00:02:05,558 --> 00:02:07,538
<i>se velmi zajímá o průběh případu.

12
00:02:07,694 --> 00:02:09,970
<i>Policie udělá vše, aby ho
dotáhla do úspěšného konce.

13
00:02:10,430 --> 00:02:11,500
Švagre...

14
00:02:11,764 --> 00:02:12,640
Jsi v televize!

15
00:02:12,732 --> 00:02:14,609
Říkají, že si vyřešil ten případ.

16
00:02:14,801 --> 00:02:16,576
Bylo to těžký.

17
00:02:18,004 --> 00:02:19,039
Hej, dneska zůstanem doma.

18
00:02:19,139 --> 00:02:20,618
Ale zítra tě vezmu ven,

19
00:02:20,707 --> 00:02:21,913
protože tě sotva vidím.

20
00:02:22,442 --> 00:02:23,819
Doufám, že máš pořád rád whisky.

21
00:02:23,877 --> 00:02:24,719
Bezva...

22
00:02:24,777 --> 00:02:25,915
Voní to dobře.

23
00:02:26,012 --> 00:02:27,650
Už dlouho jsem nejedl tvé jídlo.

24
00:02:28,982 --> 00:02:30,154
Dcera má pořád horečku?

25
00:02:30,483 --> 00:02:31,461
........