1
00:00:02,126 --> 00:00:04,014
Idem!

2
00:00:06,372 --> 00:00:08,691
Tu máš svoju dcéru.
Skončil som s ňou.

3
00:00:08,758 --> 00:00:12,469
Ukázalo sa, že som sprostý,
nechápem ju a ani nikdy nebudem.

4
00:00:12,537 --> 00:00:14,804
Počkaj. Keď som ju
vysadila u teba,

5
00:00:14,872 --> 00:00:17,409
ja som bola sprostá,
nechápala som ju a ani nikdy nebudem.

6
00:00:17,476 --> 00:00:20,077
Človeče, práve keď som
si začala myslieť, že som špeciálna.

7
00:00:20,145 --> 00:00:22,484
Obaja ste príšerní,
príšerní ľudia.

8
00:00:22,552 --> 00:00:25,820
To je povýšenie zo sprostých?

9
00:00:25,888 --> 00:00:27,357
Nevadilo by ti, ak by som
skontroloval skóre zápasu?

10
00:00:27,425 --> 00:00:30,260
Nevadilo, ale možno
budeš chcieť utiecť.

11
00:00:30,328 --> 00:00:33,431
Tvoja ex Lori je v kuchyni.

12
00:00:33,498 --> 00:00:36,137
Počkaj. "Neantikoncepčná" Lori?

13
00:00:36,205 --> 00:00:39,842
Neujalo sa to, takže teraz
je len Lori.

14
00:00:39,910 --> 00:00:41,712
Neboj. Sme v pohode.

15
00:00:41,779 --> 00:00:43,560
Aj keď si myslí, že
psychoterapia je podvod,

16
00:00:43,779 --> 00:00:46,319
ale verí v duchov,
astrológiu a mimozemšťanov,

17
00:00:46,387 --> 00:00:47,954
mám ju skutočne rád.

18
00:00:48,022 --> 00:00:49,855
Takže čo robíte?

19
00:00:49,923 --> 00:00:51,958
Pracujeme na novom biznise.

20
00:00:52,026 --> 00:00:54,328
- Kávočaj.
- Kávočaj?

21
00:00:54,396 --> 00:00:56,497
Unavuje ťa výber

22
00:00:56,564 --> 00:00:58,967
medzi šálkou kávy
a šálkou čaju?
........