1
00:00:53,891 --> 00:00:56,660
Na vyjížďce jsem mluvil s Bobbym
a malým Howardem.

2
00:00:56,662 --> 00:00:57,945
Říkali něco o kácení

3
00:00:57,947 --> 00:00:59,896
toho velkého dubu.

4
00:00:59,898 --> 00:01:03,566
Jo, gelogická zpráva říká,
že je pod ním zásobárna vody.

5
00:01:03,568 --> 00:01:05,285
Je to stoletý dub, Jacku.

6
00:01:05,287 --> 00:01:07,537
Je zde déle než my dva.

7
00:01:07,539 --> 00:01:09,339
My ho neporazíme.

8
00:01:09,341 --> 00:01:13,343
Mám ten strom rád jako nikdo,

9
00:01:13,345 --> 00:01:15,912
ale dostaneme 300 žíznivých kusů
dobytka k vodě.

10
00:01:15,914 --> 00:01:19,383
Dobře, podzemní zásoby vody
jsou na severovýchodní parcele.

11
00:01:19,385 --> 00:01:21,051
To je taky dobré místo.

12
00:01:21,053 --> 00:01:23,053
Jistě mohlo by být, jestliže
nasadíš desetkrát víc

13
00:01:23,055 --> 00:01:25,105
lidí, aby odtamtud udělali
rozvody trubek.

14
00:01:25,107 --> 00:01:27,190
No, tak ho tam umístíme.

15
00:01:28,059 --> 00:01:30,193
Uvidíme.

16
00:01:38,871 --> 00:01:41,121
Sám se nezvedne.

17
00:01:44,492 --> 00:01:46,493
Jo.

18
00:01:46,495 --> 00:01:48,862
Jo, je tady.

19
00:01:50,281 --> 00:01:52,299
Savoy?

20
00:01:52,301 --> 00:01:54,501
Rozumím.

21
00:01:54,503 --> 00:01:56,803
Čas na to být šerifem.

22
00:01:57,321 --> 00:01:59,790
Tak, pane Durry, slečna Rizzo,

23
00:01:59,792 --> 00:02:01,125
má vedoucí účetní kanceláře,
mi říká,

24
........