1
00:00:01,674 --> 00:00:03,642
Duchovní cesta mladého muže.

2
00:00:03,677 --> 00:00:05,978
Byl jsem 16-ti letý kluk,
když jsem řekl,

3
00:00:06,012 --> 00:00:08,814
"To není Bůh.
O kom to mluvíme?"

4
00:00:09,099 --> 00:00:12,017
Kontroverzní bestseller.

5
00:00:12,102 --> 00:00:14,653
Byl jsem tím uchvácen.

6
00:00:14,738 --> 00:00:15,421
Nemohl jsem to odložit.

7
00:00:15,989 --> 00:00:19,825
A vědecká teorie, která
hrozila změnit svět.

8
00:00:20,259 --> 00:00:23,829
Erich Von Daniken,
všechno obrátil vzhůru nohama.

9
00:00:23,863 --> 00:00:26,564
Jaké jsou fakta, které má

10
00:00:26,631 --> 00:00:30,068
Erich Von Daniken za sebou
o teorii starověkých astronautů?

11
00:00:30,735 --> 00:00:33,205
Jaké byly duchovní inspirace ...

12
00:00:33,606 --> 00:00:35,374
Staří Egypťané stavěli

13
00:00:35,425 --> 00:00:39,845
pyramidy s pomocí Strážců nebes.

14
00:00:41,212 --> 00:00:43,549
Podivná odhalení ...

15
00:00:43,600 --> 00:00:46,385
Právě začínáme
znovu objevovat starobylé

16
00:00:46,419 --> 00:00:49,921
technologie, které existovali
před tisíci lety.

17
00:00:51,023 --> 00:00:53,091
A šokující závěry, které byly

18
00:00:53,193 --> 00:00:55,326
tak neuvěřitelné, že
je nemůžeme ignorovat.

19
00:00:55,561 --> 00:00:57,980
I když je šance
jen deset milionů ku jedné,

20
00:00:58,064 --> 00:00:59,982
že má pravdu,
pak se všechno změní.

21
00:01:00,366 --> 00:01:02,734
Byli jsme navštíveni
a tito návštěvníci

22
00:01:02,786 --> 00:01:05,555
se znovu vrátí na Zemi.

23
........