1
00:02:14,281 --> 00:02:15,601
Haló?

2
00:04:23,622 --> 00:04:25,182
Haló?

3
00:04:27,742 --> 00:04:28,742
Haló.

4
00:04:57,342 --> 00:04:59,422
Můžete mi pomoct?

5
00:05:00,702 --> 00:05:03,102
Víte, kdo jsem?

6
00:05:05,262 --> 00:05:08,482
Já si nemůžu vzpomenout, kdo jsem.

7
00:05:26,502 --> 00:05:28,141
Haló?

8
00:05:28,142 --> 00:05:30,221
Víte, kdo jsem?

9
00:05:30,222 --> 00:05:31,661
Prosím!

10
00:05:31,662 --> 00:05:33,902
Nemůžu si vzpomenout.

11
00:06:13,122 --> 00:06:15,122
Paní, pomozte mi!

12
00:06:16,222 --> 00:06:17,581
Pomozte mi!

13
00:06:17,582 --> 00:06:19,582
Pomozte mi, prosím!

14
00:06:33,102 --> 00:06:34,221
Pomoc!

15
00:06:34,222 --> 00:06:36,702
Pomozte, má zbraň! Pomoc!

16
00:06:39,202 --> 00:06:41,301
Rychle, musíme jet!

17
00:06:41,802 --> 00:06:43,821
Honem!

18
00:06:43,822 --> 00:06:45,722
Bože můj, pomoc!

19
00:06:48,082 --> 00:06:51,141
- Bože můj.
- Zůstaň tam!

20
00:06:51,342 --> 00:06:53,382
Zpátky, schovej se!

21
00:06:56,022 --> 00:06:58,062
Zalez, zpátky!

22
00:07:01,062 --> 00:07:05,622
- Pusťte mě dovnitř!
- Pomoz mi!

23
00:07:11,182 --> 00:07:12,882
Kurva!

24
00:07:18,322 --> 00:07:20,482
- Támhle jsou dveře.
- Jsou zamčené.

25
........