1
00:00:01,605 --> 00:00:03,080
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:03,124 --> 00:00:06,910
- Myslím, že byla Emma sjetá.
- Cože? To ne.

3
00:00:06,944 --> 00:00:08,712
Myslím, že by sis
s ní měla promluvit.

4
00:00:08,746 --> 00:00:11,548
Přestaneš se s tím chlapcem
vídat. A to není žádost.

5
00:00:12,717 --> 00:00:13,750
Ano, tatínku.

6
00:00:13,818 --> 00:00:16,019
Proč jsi tady?

7
00:00:16,053 --> 00:00:18,288
Jsem tady, protože o tebe
máme všichni starost,

8
00:00:18,356 --> 00:00:21,291
a nikam nepůjdu, dokud
si nebudu jistý, že jsi v pořádku.

9
00:00:21,325 --> 00:00:24,594
Pokud tvoji matku nenajdeme,
nebo pokud je mrtvá...

10
00:00:24,629 --> 00:00:27,931
- Její podíly přejdou na mě.
- Jedna třetina Barnes Global.

11
00:00:27,965 --> 00:00:29,532
Sabotáž?

12
00:00:29,567 --> 00:00:31,301
Tu plošinu vyhodil do
vzduchu Cliff Barnes.

13
00:00:31,335 --> 00:00:32,569
Přesně, jak J.R. předpověděl.

14
00:00:32,603 --> 00:00:34,471
Naše vyšetřování
jsme uzavřeli.

15
00:00:34,505 --> 00:00:35,772
Shledáváme vás
za to plně odpovědnými

16
00:00:35,806 --> 00:00:38,408
a udělujeme vám
pokutu ve výši miliardy dolarů.

17
00:00:38,442 --> 00:00:40,510
Pan Richards řekl,
že podle nashromážděného

18
00:00:40,544 --> 00:00:43,279
vybavení to vypadá,
že došlo ke dvěma výbuchům.

19
00:00:43,347 --> 00:00:45,882
Ewingovi nikdy nemělo ani
napadnout, že to byla sabotáž.

20
00:00:45,916 --> 00:00:48,385
Strkal jsi nos tam,
kam jsi neměl.

21
00:00:48,452 --> 00:00:50,286
Přijímám tvou rezignaci.

22
........