1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org

2
00:01:24,811 --> 00:01:26,915
Prišiel som sem
pracovne, Alecta.

3
00:01:27,225 --> 00:01:28,496
Ja viem. Xena.

4
00:01:29,084 --> 00:01:30,039
Si ňou posadnutý.

5
00:01:31,571 --> 00:01:32,933
Nazvi si to ako chceš.

6
00:01:33,772 --> 00:01:35,575
Myslím, že som proti nej
zaistil jasné dôkazy.

7
00:01:36,353 --> 00:01:39,993
Chcem rozsudok, hneď!

8
00:01:46,131 --> 00:01:49,496
Fúrie! Ares, Boh vojny,
má potrebu nášho úsudku.

9
00:01:49,958 --> 00:01:52,258
Všetky ste počuli jeho obžalobu
proti Princeznej Bojovníčke.

10
00:01:53,040 --> 00:01:54,718
Čo súdite?

11
00:02:13,405 --> 00:02:14,404
Je to jednomyseľné.

12
00:02:14,404 --> 00:02:17,666
Fúrie uznali Xenu vinnou
vo všetkých obvineniach.

13
00:02:18,561 --> 00:02:19,542
Trest?

14
00:02:20,792 --> 00:02:23,413
Čo to bude? Prenasledovanie,
alebo šialenstvo?

15
00:02:24,229 --> 00:02:25,417
Čo tak...

16
00:02:26,718 --> 00:02:30,417
prenasledovanie
aj šialenstvo?

17
00:02:31,322 --> 00:02:33,994
Je veľmi nezvyčajné
uložiť oboje.

18
00:02:35,967 --> 00:02:38,666
Veľmi by som to ocenil.

19
00:02:42,376 --> 00:02:43,793
Bude vykonané.

20
00:02:50,603 --> 00:02:51,915
Počujte ma, Bohovia a Bohyne.

21
00:02:52,627 --> 00:02:55,338
Xena, Princezná Bojovníčka,
spáchala hrozný zločin.

22
00:02:55,938 --> 00:02:59,975
Bude potrestaná prenasledovaním
a šialenstvom.

23
00:03:00,668 --> 00:03:01,356
........